Åländska politiker försökte gå före i kön till vaccin – nu vägrar man ge svar till Justitieombudsmannen efter klagomål

Veronica Thörnroos

Ett klagomål har lämnats in till riksdagens Justitieombudsman (JO) efter att Ålands landskapsregering i januari i år försökte bestämma att politiker, chefer inom Ålands Radio och andra skulle privilegieras genom att ges förtur till vacciner mot Covid-19 – framför vårdpersonal och framför människor i riskgruppen för viruset.

Nu säger landskapsregeringen att de inte tänker prata med Justitieombudsmannen eftersom de anser att han inte har några befogenheter på Åland.

Det var 14 januari i år som lantråd Veronica Thörnroos (C) skickade ett brev till Ålands Hälso- och Sjukvård (ÅHS), där hon uppmanade sjukhuset att ge henne och andra särskilt utvalda individer prioritet framför civilbefolkningen att få vaccin mot Covid-19. Bland människorna Thörnroos valt ut fanns bland andra redaktionschefen för regeringsfinansierade Ålands Radio, landshövding Peter Lindbäck, förvaltningschef John Eriksson, jurister, andra ministrar och höga chefer inom offentlig sektor. Thörnroos krävde också prioritet för flera IT-tekniker, telekom-tekniker, vattentekniker poliser och andra människor – totalt 70 personer.

Thörnroos och landskapsregeringen ansåg att de utvalda personerna hade samhällsviktiga uppdrag och därför borde ha getts prioritet. Kravet gick inte igenom hos ÅHS, som istället har valt att vaccinera vårdpersonal, samt civila i tur och ordning enligt ålder.

Vice lantråd Harry Jansson (C) skriver i sitt svar till JO att landskapsregeringen inte kommer att samarbeta:

”Så som landskapsregeringen har påpekat vid flera tillfällen är det inte klarlagt vilka befogenheter JO har att övervaka åländsk förvaltning eftersom reglering om detta saknas i självstyrelselagen för Åland.”

”Med anledning av denna oklarhet lämnar landskapsregeringen ingen utredning i ärendet.”

På bilden: Lantråd Veronica Thörnroos (C), foto: landskapsregeringen