Alfons Röblom (HI) vill ”radera kultur” för att stöda EUs klimatpakt på Åland Revolutionärt i "European Green Deal"

Alfons röblom
Utvecklingsminister Alfons Röblom (HI) har godkänt ett formulär som EU-arbetare Julia Lindholm fyllt i för landskapsregeringens räkning som svar till EU-kommissionen angående EUs "Klimatpakt".

Logga in