Kategorier
Nyheter

Alfons Röblom (HI) vill ”radera kultur” för att stöda EUs klimatpakt på Åland

Utvecklingsminister Alfons Röblom (HI) har godkänt ett formulär som EU-arbetare Julia Lindholm fyllt i för landskapsregeringens räkning som svar till EU-kommissionen angående EUs ”Klimatpakt”.

Lindholm framhåller till EU att landskapsregeringen vill använda sig av ”gräsrotskampanjer” för att få ålänningarna att gå med i klimatpakten. Åland har sedan tidigare ett flertal konstgjorda gräsrotskampanjer för klimatet, som egentligen styrs och finansieras av politiska makthavare. Lindholm hänvisar upprepade gånger till det politiskt styrda nätverket bärkraft.ax som ett bra exempel.

Röblom och Lindholm kräver att landskapsregeringen ska få ett erkännande av EU för att Åland går med i pakten och skriver att landskapsregeringen ska leda med exempel och motivera andra runt sig att följa. De skriver till EU att de vill ändra alla aspekter av det åländska samhället, inklusive ”storskaliga förändringar” i individers uppförande inom hemmet.

Lindholm och Röblom hävdar att det bästa sättet att uppnå EUs klimatmål är genom att ge bidragspengar och genom att ”radera kulturella, politiska eller andra hinder” för EUs initiativ.

EU har också frågat landskapsregeringen ifall det finns intresse av att ha ”ambassadörer” för deras klimatpakt i form av vetenskapsmän, entreprenörer, politiker, kändisar, konstnärer, sportsmän, journalister, internetkändisar, klimataktivister, ungdomar, studenter, lärare eller lokalbefolkning.
Lindholm svarar att ingen utav dessa grupper är intressanta som ambassadörer, men att landskapsregeringen däremot själva gärna blir ambassadörer.

Foto: landskapsregeringen, Artur Roman