Kategorier
Nyheter

Insändare: Åländsk Demokrati står för alla människors lika värdighet – vi stöder inte BLM

Styrelsen för Ålands Socialdemokrater stöder #blacklivesmatter och anser att rasismen måste bekämpas även här och ”Att tiga är att samtycka.” Även vi från Åländsk Demokrati är emot rasism.

Styrelsen för Moderat samling för Åland uppmanar andra partier att ändra sina stadgar. Vi har redan i våra stadgar: ”Vi inom Åländsk Demokrati står för alla människors lika värdighet, oberoende av nationalitet, religion eller sexuell läggning.”

Nina Fellman (S) skriver: ”Denna globala proteströrelse uppstod efter att en polis inför rullande kameror mördade George Floyd”. Detta är nog inte sanningen, men vi hoppas att polisen blir dömd för de brott han begått.

Erica Scott med flera från Hållbart Initiativ hade en insändare med rubriken: ”Mångkultur är vägen framåt” och skrev att ”Åland har i alla tider varit mångkulturellt och kommer så att förbli.” Även detta är nog att vränga med sanningen. Vi har personer från många länder med många olika språk som modersmål, men vi kan nog inte hävda att Åland är mångkulturellt. Vi skriver i vårt partiprogram: ”Åländsk Demokrati är ett kulturkonservativt parti, som vill säkerställa och bevara det svenska språket, den svenska kulturen och de lokala svenska traditionerna på Åland i enlighet med Ålandsprotokollet från 1921. Ingenstans i detta protokoll finns någonting om att vi fick självstyrelsen för att aktivt främja nya kulturer på Åland.”

Medan S stöder #blacklivesmatter, så kan vi inte stöda den rörelsen utan vi stöder #alllivesmatter.

Det hävdas på basen av ett dödsfall i USA att det finns en djup strukturell rasism i USA och hela världen. Från statistiken över personer, som dödats av poliser i USA under åren 2017-2019 kan vi se följande: Det var 400 vita, som dödades årligen, 220 svarta, 160 latinamerikanare och 200 övriga. De vita är alltså den största gruppen bland polismördade.

Detta motsvarar 15 dödade per år i Finland. Det förefaller som om polisvåldet är ett problem och inte våld mot svarta.

Vi kan även se till hudfärg per miljon bland alla mördade år 2013. Då ser vi följande. 10 vita blev dödade av svarta. 10 vita blev mördade av vita. 54 svarta blev mördade av andra svarta och 0,77 svarta per miljon blev mördade av vita. Att svarta mördas av vita är alltså extremt sällsynt i USA.

Vi har även på olika media sett hur demonstrationerna för #blacklivesmatter urartade i USA till regelrätt plundring av affärer, vandalisering, anlagda bränder och sabotage av statyer och minnesmärken. Hudfärgen bland de mest aktiva har kunnat ses opixlat.

I Stockholm hade man tillstånd för en demonstration med 50 personer i coronatider men 5.000 dök upp.  Ännu värre blev det i Göteborg där centrum såg ut som ett slagfält efteråt och där vi kunde se hur en stackars familj fick sitt bohag vandaliserat under en pågående flyttning. Hudfärgen på förövarna får var och en gissa sig till.

Det har även framhållits att de vita bör ta på sig ansvaret för slaveriet i USA, men kanske man lite mer borde fördjupa sig i historien då majoriteten av alla kulturer har tillämpat slaveri. I Afrika ”uppfanns” det av araberna tillsammans med afrikanerna. Så småningom fann man en ny marknad genom att exportera slavar till den nya världen. Men det var USA och England, som förbjöd slaveriet och avskaffade slaveriet medan fortsatte av araberna i Afrika. De vita har nog sin roll, men det var även de som avskaffade slaveriet.

Sammanfattningsvis så är Åländsk Demokrati emot rasism, men vi stöder inte #blacklivesmatter och en medveten utveckling mot mångkultur på Åland. Vi stöder #alllivesmatter och den svenska kulturen på Åland.

Styrelsen för Åländsk Demokrati