Kategorier
Nyheter

Jackpot! Konsult får €10 000 plus moms av Harry Jansson för att skriva en rapport på 10 sidor

Vice lantråd Harry Jansson (C) beslöt idag att de åländska skattebetalarna ska bli €10 000 plus moms fattigare och vänsterjuristen Martin Scheinin samma summa rikare i konsultarvode.

För pengarna ska Scheinin åstadkomma 10 sidor juridisk analys om hur undantagstillståndet i Finland i år påverkade Ålands rättsliga ställning.

LÄNKAR

ÅLR 2020/5519

Enligt Finlands grundlagsutskott kan Åländska myndigheters uppgifter övertas av finländska myndigheter under ett undantagstillstånd när beredskapslagen tillämpas. Till exempel kan finska myndigheter deportera den åländska civilbefolkningen, men endast med landskapsregeringens samtycke.

Nu vill Jansson att Scheinin utreder en mängd frågor. För det första hur självstyrelselagen kan påverkas av beredskapslagen, för det andra hur behörigheter ska fördelas mellan myndigheter under ett undantagsförhållande, för det tredje ifall åländska myndigheter behöver agera enligt beredskapslagen eller kan bestämma själva, för det fjärde hur stor möjlighet finska myndigheter har att ta över åländska myndigheters befogenheter under ett undantagstillstånd och ifall det finns någon gräns för hur långt de kan inkräkta på självstyrelsen.

Jansson vill också att Scheinin tar reda på hur bindande Finlands regerings uppmaningar, anvisningar och dylikt är för landskapsregeringen, samt vilket utrymme Åland har för lindrigare eller strängare restriktioner.

Martin Scheinin har en bred erfarenhet inom vänsterorganisationer som Förenta Nationerna, Amnesty och Åbo Akademi, samt en radikalare kommunistisk bakgrund han lagt bakom sig. Jansson vill att Scheinin ska ge ett förslag på hur självstyrelselagen ska utformas för att reglera behörighetsfördelningen mellan Åland och Finland under undantagstillstånd eller liknande förhållanden.