Kategorier
Nyheter

Avskaffat försörjningskrav ska möjliggöra massinvandring från Irak, Afghanistan, Somalia till Finland

Landets socialistiska regering Sanna Marin vill med ett nytt lagförslag underlätta ökad invandring till Finland genom att ta låta asylinvandrare ta in sina släktingar till Finland utan några som helst krav på att de ska kunna försörja sig. Lagförslaget skulle i första hand gynna en ökning i invandringen från Irak, Afghanistan, Somalia och Syrien, då det främst är dessa länder som skickar asylinvandrare till Finland.

Lagförslaget har lett till stor oro bland oppositionen och högerpartiet Sannfinländarna har lämnat in en interpellation till riksdagen, där de i starka ordalag motsätter sig förslaget och kallar det ”oacceptabelt”:

”Regeringens vilja att skapa fler attraktionsfaktorer för den humanitära invandringen och att i den skilja sig från den västeuropeiska linjen främjar okontrollerad invandring och är oacceptabel”, skriver Sannfinländarna i interpellationen.

Sannfinländarna kritiserar också regeringen för att de sänt statliga tjänstemän till länder som Pakistan för att försöka locka släktingar till asylinvandrare att flytta till Finland.

”Regeringen är i färd med att underlätta sådan invandring som är skadlig för Finland och medför betydande merkostnader för ekonomin”, säger Sannfinländarna, som också anklagar regeringspartierna för att utsätta det finska folket för ekonomiska bördor och risk att utsättas för brott:

”I synnerhet utlänningar från länderna i Mellanöstern och Afrika är överrepresenterade i olika former av brottslighet, vilket innebär att en ökad invandring också försvagar säkerheten. Med beaktande av kostnaderna för den humanitära invandringen och utmaningarna när det gäller integration är det bästa sättet att koncentrera resurserna på att lösa kriser och hjälpa människor som behöver hjälp i krisområdenas närområden i deras egna språk- och kulturmiljöer.”

 

Illegal människohandel en av kontinentens största industrier

De så kallade ”familjeåterföreningarna” är den främsta källan till invandring i Finland och ligger till grund för runt 10 000 uppehållstillstånd om året. Asylinvandringen sker i samarbete mellan kriminella människohandlare, europeiska politiker och välgörenhetsorganisationer. Människohandlarna tar betalt tusentals dollar av familjer i Mellanöstern och Afrika, och familjerna skickar en av sina unga män att resa till Europa som asylinvandrare. Europeiska politiker ser till att lämna sina länders gränser obevakade och stifta lagar för att gynna familjeåterförening, så att asylmännen kan ta sina familjer till värdlandet och på så vis få valuta för pengarna de lagt ut till människohandlarna.

 

Riikka Purra
Sannfinländaren Riikka Purra är interpellationens första undertecknare

I förrgår stred riksdagen om lagförslaget och Sannfinländarnas interpellation, som också stöds av mini-partiet Rörelse Nu.

– Om vi godkänner en modell som denna så ökar risken för att föräldrar börjar smuggla minderåriga barn till Finland för att sedan själva få komma hit, sade riksdagsledamot Harry Harkimo från Rörelse Nu.

– På inrikesministeriet och inom Migrationsverket är makten och rädslan för Miljöpartiets ledarskap så påtaglig att vissa tjänstemän bara vågar säga sin mening i hemlighet.

– Ett system med uppehållstillstånd för minderåriga och deras familjemedlemmar skulle med stor sannolikhet öka antalet minderåriga barn som skickas på livshotande och traumatiska resor av människosmugglare.

 

Inrikesministern skyllde på svensk politiker

Inrikesminister Maria Ohisalo (MP) höll det första anförandet och berättade att hennes ministerium var redo att ta emot fler asylinvandrare när reserestriktionerna försvinner och att regeringen särskilt såg fram emot att ta in människor från Afghanistan till Finland. Ministern led av ett till synes okontrollerbart grimaserande när hon läste upp sitt anförande.

– Våra möjligheter att hantera en sådan eventuell situation är mycket bättre i dag än 2015. Migrationsverket kan öka antalet platser snabbt.

Ohisalo sade att regeringen skulle ta till sig feedbacken från oppositionen, förhandla och förtydliga lagförslaget, men Sannfinländarna tyckte inte att det var tillräckligt.

Inrikesministern hänvisade till att den svenska socialdemokraten Ylva Johansson beordrat Finland att ta in fler kvotflyktingar, som svar på Sannfinländarnas fråga om ifall invandringen till Finland ska ökas.

Sannfinländarna hade en lång rad frågor om sina farhågor till regeringen om invandringen, till exempel hur många invandrare från Afghanistan de vill ta till Finland, varför de skickar tjänstemän till Pakistan för att locka invandrare, varför de vill göra Finland till ett ”särskilt attraktivt” målland för asylsökare och hur de ska hantera den brottslighet som blir en konsekvens av en utökad invandring.

 

Maria Ohisalo
Inrikesminister Maria Ohisalo i talarstolen

 

Centerpartist upprörd: ”Hur vågar ni!?”

I sitt remissvar till det nya lagförslaget skriver Migrationsverket att det blir ännu enklare för personer som misstänks för mycket grova brott att ta sig till Finland som falska flyktingar genom att skicka sina barn i förväg och sedan får familjeåterförening. Under riksdagsdebatten var tonläget hårt:

– Så även terrorister kan lätt ta sig in i landet om de bara skickar sina barn först, sade Ville Tavio, som är ordförande för Sannfinländarnas riksdagsgrupp.

– Marin-regeringen verkar vilja att Finland ska bli världens socialkontor, fortsatte han.

 

Sannfinländaren Ville Tavio höll ett hårdkokt anförande, som upprörde Centern

 

Centerpartiets Mikko Kärnä blev rasande över att regeringens invandringspolitik ifrågasattes:

– Hur vågar ni!?

Kärnä försökte förklara att finländarna inte har någon rätt att bestämma om sin invandringspolitik:

– Tror ni att Finland kan dra sig ur internationella avtal om flyktingar och andra frågor genom att knäppa med fingrarna?

Hans partikollega Esko Kiviranta menade också att finländarna inte själva får bestämma:

– Det skulle vara omöjligt att stänga gränserna för flyktingar och asylsökande eftersom vi har förbundit oss till internationella avtal, inklusive Genèvekonventionen.

Kiviranta pratade om att Finland behövde arbetskraftsinvandring och Sannfinländarnas Leena Meri frågade rakt ut vad det hade med saken att göra.

 

”Rödgröna leder och de andra gnäller”

Samlingspartiets Heikki Vestman undrade vad som skett med Centerpartiet:

– Det verkar som om de rödgröna leder och de andra gnäller.

– Centerpartiet var ett av de partier som antog en åtgärdslista i den borgerliga regeringen, i linje med den nordiska linjen. Varför accepterade ni i Marin-regeringen en total kursändring och nöjer er med att klaga under de rödgrönas armhålor?

Inrikesminister Ohisalo tillbakavisade påståenden om att den nya lagen skulle göra det enklare för terrorister och andra skadliga individer att infiltrera landet.

– Om det finns ett hot mot den nationella säkerheten får sådana personer inte komma in i landet. Jag förstår inte hur ni har kommit på detta och varför ni uttalar sådana hot.

Regeringen Sanna Marin har tidigare gjort stora insatser för att flyga misstänkta terrorister från Islamska Staten till Finland och gett dem skyddad identitet.

 

Hanna Holopainen (MP) till vänster, Veronika Honkasalo (V) till höger

 

Miljöpartisten Hanna Holopainen pratade om mänskliga rättigheter. Vänsterpartisten Veronika Honkasalo var ordentligt arg när hon klev upp i talarstolen. Hon sade att det inte finns någon kris i Finlands offentliga finanser och att denna kris inte beror på invandrare. Hon kallade också Sannfinländarna ”omänskliga” och även den nuvarande invandringslagen ”omänsklig”.

– Författarna till interpellationen vill förneka familjer möjligheten att vara tillsammans, förneka barn och ungdomar möjligheten att växa upp med sina föräldrar i en trygg miljö, vädjade hon.

När Honkasalo pratade om hur synd det var om ”ett litet barn” avbröts hon av Sannfinländarnas Jussi Halla-aho, som hånfullt ropade ”Eller ett lite äldre barn!”.

Hon fortsatte att hånas när hon berättade sorgliga historier om hur synd det var om invandrare.

– I praktiken har Finlands politik för familjeåterförening varit så sträng under de senaste åren att Finland aktivt har gjort till exempel många barn som kommit till Finland på egen hand familjelösa.

– Åh, Finland har gjort det!? avbröt Sannfinländarnas Leena Meri.

 

Utlänningar ska ersätta finländarna som utrotas

Svenska Folkpartiet pressades hårt av Sannfinländarna, som flera gånger frågade deras ledamot Anders Norrback vad han egentligen tyckte, när han höll partiets gruppanförande. Norrback tyckte att försörjningskravet var allt för högt och att Finland behövde fler asylinvandrare att kunna utnyttja som arbetskraft.

– Migrationsverkets nuvarande inkomstkrav är trots allt orimligt höga. För en familj med fyra personer bör en person som har beviljats uppehållstillstånd här enligt Migrationsverkets krav tjäna 2 600 euro per månad på nettobasis – och jag betonar att detta är en nettolön.

Norrback sade också att både han och Svenska Folkpartiet tyckte att Sannfinländarnas åsikter var ”beklämmande” och ”skrämmande”.

Kristdemokraterna meddelade att de ville ha flyktingar från Afghanistan som ”konverterat till kristendomen” samt en utökad arbetskraftsinvandring.

Statsminister Sanna Marin (S) försökte släta över lagförslaget med att det bara var ett förslag från hennes inrikesministerium.

– Vi har inget regeringsförslag. Regeringen har inte diskuterat detta tillsammans.

 

Angry Birds? Sanna Marins ministrar satt mest och lekte med sina telefoner under riksdagens plenum

 

Högern fick äntligen svar på sin fråga

Finansminister Annika Saarikko (C) lyckades svara på Sannfinländarnas fråga och berättade att de direkta kostnaderna för invandringen till Finland varit 825 miljoner om året och att de kostnaderna minskar till 323 miljoner om året. Detta på grund av att asylinvandringen minskat ordentligt under covid-pandemin.

Saarikko pratade också om ett akut behov av arbetskraftsinvandring för att ersätta finländarna när ”befolkningen åldras”, det vill säga i takt med att finländarna utrotas.

Jussi Halla-aho (Sannf) beskrev asylinvandringen till Finland som skadlig ”med alla mått mätt”.

– Majoriteten av de nyanlända är inte sysselsatta eller undersysselsatta, eller har arbeten som inte ens skulle finnas utan invandring, t.ex. som tolkar eller mångkulturella samordnare av alla slag. De är också kraftigt överrepresenterade i den typ av brott mot liv och hälsa, särskilt från islamiska länder, som mest specifikt påverkar vanliga finländares säkerhet. En normal stat skulle försöka skydda sig själv och sina medborgare från sådan migration, inte möjliggöra och öka den. En normal stat skulle ha satt upp ett mål på noll asylsökande.

Den irakiske riksdagsledamoten Hussein al-Taee (S) menade att utlänningar startar många företag:

– Av de 240 000 finländska företagen är nästan 30 000 företag grundade antingen av utlänningar med utländsk bakgrund eller av utlänningar som har fått finskt medborgarskap, vilket innebär att det finns en växande trend att människor som kommer från humanitär invandring grundar skattepliktiga företag i Finland och nu börjar betala av sina egna kostnader lite efter lite och betala in mer pengar på kontot så att deras barn kan klara sig bra.

 

Regeringsledamöter erkände öppet planer på folkutbyte

Samlingspartiets Petri Honkonen berättade att han ville ersätta finska arbetare inom vården med utlänningar. Utbildningsminister Li Andersson (V) pratade också om den pågående utraderingen av det finska folket och hur Vänsterpartiet vill ersätta finska arbetare med utlänningar i takt med att de utrotas:

– Om man tittar på de prognoser vi har för den demografiska förändringen i Finland, säger de oss att antalet elever i våra grundskolor förväntas minska med en femtedel fram till 2030, det vill säga en av fem elever i grundskolor. I vissa kommuner kommer detta att innebära att antalet elever minskar med en tredjedel, ett barn av tre.

– I Finland har vi redan i dag en situation där vi har brist på arbetskraft – inte bara inom social- och hälsovårdssektorn, där det redan påverkar vården, utan inom alla sektorer, fick regeringen höra senast i dag vid det ekonomiska rådets möte. Så, mina damer och herrar, vi behöver fler människor här, och det sätt som vi talar i denna kammare och det sätt som vi som beslutsfattare talar om människor som har kommit från andra håll – oavsett om de har kommit hit på grund av äktenskap eller asyl – påverkar också om människor vill flytta hit för att arbeta och studera.

 

Utbildningsminister Li Andersson (V)

 

Pasi Kivisaari (C) ville gärna byta ut finländarna

Pasi Kivisaari var en annan Centerpartist som understödde ett folkutbyte och han var inte blyg med sin slit och släng-attityd till det finska folket:

– Bristen på kvalificerad arbetskraft kväver företagen och hämmar deras tillväxt och utveckling. Att öka utbildningsvolymen är naturligtvis ett nödvändigt men långsamt sätt att lösa situationen – situationen är här och nu. En snabbare lösning är att kraftigt öka arbetskraftsinvandringen.

– I Seinäjoki i Södra Österbotten finns det till exempel en risk för att arbetskraften tar slut. Det är en allvarlig situation.

 

”Enda sättet att få arbetare är genom invandring”

Även Socialdemokraternas Raimo Piirainen var öppen med att förespråka ett folkutbyte:

– Migrationsökningen till Finland kommer att balansera befolkningens åldersstruktur, eftersom personer med utländsk bakgrund i genomsnitt är yngre än den finländska befolkningen.

– Vi har verkligen ett arbetskraftsproblem, till exempel skulle Kajanaland verkligen behöva många arbetare, och det enda sättet att få dem dit är genom invandring.

– Invandringen kan ses som en möjlighet att stärka kommunernas livskraft. Integrationen betalar sig själv, till exempel i form av en ökning av kommunens befolkning och en förbättring av försörjningskvoten när de nyanlända integreras och får arbete. Dessutom ger invandrare ofta liv åt och diversifierar en kommuns ekonomi genom att bidra med nya innovationer och ett internationellt perspektiv.

På samma linje var Samlingspartiets Pauli Kiuru:

– Vi riksdagsledamöter från Birkaland har besökt många företag den senaste tiden, och i varje företag vi har besökt är budskapet tydligt: vi har brist på kvalificerad arbetskraft, och tyvärr kan vi inte hitta dem i Finland. Ditt löfte om att påskynda tillståndsprocessen är alltså riktigt. Vi behöver internationell rekrytering. Vi behöver människor som kommer hit för att verkligen arbeta, arbeta hederligt och betala sina skatter här. Det är den sortens invandring vi behöver.

 

Pauli Kiuru (Saml)

 

”Vår utbildningsnivå har kollapsat”

Sannfinländaren Sheeikki Laakso ledsnade på centerpartisternas prat om arbetskraftsinvandring:

– Sannfinländarna är egentligen inte emot att kvalificerade människor kommer hit. Jag kan personligen lova att komma och bära deras väskor när de kommer till det här landet.

– Det var ett löfte! ropades det ur salen.

– Det är ett löfte, svarade Sheeiki och fortsatte:

– Allvarligt talat, när experterna kommer, välkomna dem, och låt oss omedelbart förkorta dessa dagar så mycket som möjligt, men det är meningslöst att hävda att vi kommer att rädda någon arbetskraftsbrist genom ”hokuspokusinvandring”, eftersom situationen är den att det största problemet är att vi inte heller kan få tag på arbetskraft för dessa finländska små och medelstora företag, eftersom vår utbildningsnivå har kollapsat till en extremt låg nivå. För närvarande kan vi inte få människor som kommer ut från yrkesskolor i arbete eftersom de inte kan yrket.

 

Sheeikki Laakso (Sannf) lovade att bära invandrares väskor

 

Danmark lyftes som gott exempel

Sannfinländarna undrade vad Socialdemokraterna hade att säga om sina danska partikollegor:

– Jag skulle nu vilja ha en förklaring från regeringen om var i de olika internationella avtalen det nordiska och europeiska landet Danmark är som Finland när den danska socialdemokratiska statsministern förklarar att hans lands mål är noll asylsökande. Det är ett mycket korrekt mål för Danmark, eftersom det inte förekommer några krig eller konflikter i Danmarks grannländer. Det finns heller inga krig eller konflikter i Finlands grannländer, så det är också ett mycket korrekt mål för Finland, sade deras ledamoten Olli Immonen.

Inrikesminister Ohisalo svarade med att Finland förhandlat bort sin rätt till eget styre:

– Danmark har trots allt i samband med förhandlingarna om EU-fördraget förklarat att de inte omfattas av EU:s invandringspolitiska bestämmelser. Det gäller Irland också, men Finland har förbundit sig att vara en konstruktiv EU-medlemsstat.

– Vi vill bygga upp en europeisk union där varje medlemsstat bär sitt eget ansvar, och inte en union där ansvaret läggs på vissa länder, vilket är fallet för närvarande. Och ja, som minister i en utländsk gränsstat skulle jag vara lite orolig för att om vi inte förlitar oss på det europeiska samarbetet, vad ska vi då göra här ensamma om vi får problem vid gränserna?

– Vad gjorde vi förra gången? ropade Leena Meri (Sannf), med möjlig hänvisning till vinterkriget och fortsättningskriget.

 

Staten hjälper utlänningar istället för medboragare

Samlingspartiets Kay Mykkänen sade att massinvandring inte bara skrämmer finländarna, utan också invandrare:

– Jag skulle vilja säga att utlänningar som har kommit till Finland mycket ofta, åtminstone när de talar med mig, är mest rädda för att bli stigmatiserade på grund av att det finns en okontrollerad invandring i Finland, som orsakar problem.

Sannfinländaren Jukka Mäkynen rasade över att regeringen skickat statliga tjänstemän till Pakistan för att försöka locka asylinvandrare till familjeåterförening, samtidigt som finska medborgare överges av staten:

– Finland har inte ens på ett korrekt sätt hjälpt medborgare som har drabbats av svåra tider utomlands, till exempel när de har blivit sjuka utomlands. Hur är det då möjligt att tjänstemän kan skickas utomlands för att hjälpa asylsökande med familjeåterförening när det inte finns några liknande tjänster tillgängliga för finska medborgare i nöd utomlands, inklusive barn?

En annan sannfinländare, Jani Mäkelä, var skeptisk till regeringspartiernas prat om att hjälpa barn:

– I denna debatt vänds retoriken alltid till de små barnen. Man glömmer bort att det i själva verket handlar om 17-åringar som är födda den 1 januari och som ofta fastnar i ålderstester eftersom de inte har fått veta sanningen om sin ålder.

– Man talar om invandringen som om den vore en naturkraft, som om det inte finns något vi kan göra åt den, som om invandrarna helt enkelt kommer och vi inte har några möjligheter att stoppa dem. Paradoxalt nog hävdar regeringen själv till att coronakrisen har minskat asylsökandet, men hur kan coronakrisen minska asylsökandet om det är en naturkraft som vi inte kan göra något åt?

 

Så småningom blev det helt tomt i rikdagen, när de flesta politiker tröttnat på debatten och gått iväg

 

Miljöpartist: ”Mänskliga rättigheter”

Samlingspartiets Janne Sankelo var också han starkt kritisk till regeringens lagförslag, och sade att den föregående regeringen varit blåögd under massinvandringen 2015.

– Regeringens utkast till förslag om familjeåterförening är bland de mest vårdslösa i Europa. Det finns ett hot om att personer som är anklagade för allvarliga brott eller som utgör ett hot mot den nationella säkerheten kan komma in i landet under täckmantel av sina barn. Det mer gamla problemet är att förslaget också skulle göra det möjligt för invandrare som lever på utkomststöd att ta med sig sina familjer till Finland.

Miljöpartisten Mirka Soinikoski krävde å sin sida mer invandring till Finland, särskilt från Afghanistan:

– Afghanistan befinner sig mitt i en humanitär kris. Det är vår plikt att på alla sätt hjälpa de människor som har tvingats lämna sina hem, sin egendom och sina familjer på grund av krisen. Finland har förbundit sig till europeiska värden som värnar om de mänskliga rättigheterna och hjälper dem som behöver hjälp. Vi kan inte vända ryggen åt de behövande, för Finland lever inte i ett vakuum. Krisen i Afghanistan har direkta och indirekta konsekvenser för Finland, vare sig vi vill det eller inte.

 

Somalier var levande exempel på hur det kan gå

Somaliern Said Ahmed är riksdagsledamot för Vänsterpartiet och ansåg att det är finländarnas plikt att återförena de utländska familjer som skickar sina barn till andra sidan jorden:

– Mina damer och herrar! Framför er står en person som har kommit till Finland genom familjeåterförening. Jag är inte den enda person som Sannfinländarna aldrig skulle ha velat ha i vårt land. Min familj är inte den enda familj som finländarna hellre ser sönder än hel.

Svenska Folkpartiets Anders Adlercreutz ansåg att Sannfinländarnas interpellation var ”oseriös” och att asylinvandrare kan vara lönsamma ifall man vill sätta ett pris på människoliv. Han berättade en egen anekdot:

– För fyra år sedan bodde en colombiansk utbytesstudent från Santiago i vår familj i ett år. Han var extremt begåvad: han var medlem av Colombias matematiklag, hade gått ut gymnasiet ett par år före sin ålder och hade förklarat att han ville vinna Nobelpriset i fysik.

– Men Migrationsverket tyckte annorlunda och sa nej med hänvisning till de restriktioner som den tidigare regeringen hade infört. Uppehållstillstånd beviljades inte. Sverige däremot sa ja.

Adlercreutz pratade sig även han varm om planer på att utnyttja utländska arbetare för att få in mer pengar till politikerna:

– Ett av de största, om inte det största problemet för Finlands ekonomiska tillväxt är bristen på arbetskraft. Enligt Liberas beräkningar skulle en ökning av nettoinvandringen till 22 500 personer per år stärka de offentliga finanserna med 0,4 procentenheter.

Kristdemokraten Sari Essayah var väldigt skeptisk till lagförslaget och varnade för att det skulle utnyttjas genom ”ankarbarn”, men hon ville däremot inte begränsa invandringen när det gällde muslimer som ”konverterat” till kristendomen för att få stanna i Finland.

– Situationen för asylsökande som konverterat till kristendomen är också oroande. Migrationsverkets bedömning av äktheten hos den så kallade religionen och övertygelsen bör respektera de mänskliga rättigheterna och inte skicka människor som har bytt religion i sitt hemland eller i Finland under asylprocessen i livsfara.

– Det faktum att den nuvarande regeringens integrationspolitik inte innehåller incitament för att förbättra arbetslivskunskaperna innebär att många invandrare som redan finns i landet är mindre anställningsbara.

 

”Välfärdssystemet kommer att kollapsa”

Sannfinländarnas Lulu Ranne retade upp sig på vänsterpartiernas spelade medmänsklighet:

– Vi finländare är hjärtlösa och omänskliga, enligt regeringens företrädare, eftersom vi sätter finländarnas, våra barns, välfärd och säkerhet i alla åldrar före andra länders välfärd och säkerhet. Finlands pengar kommer inte att räcka till det viktigaste, nämligen att ta hand om Finland och finländarna, om vi inte prioriterar saker och ting.

– Marin-regeringen visar en total brist på systemtänkande. När allt kommer omkring kommer alla system att kollapsa om de överbelastas. Ännu värre är regeringens försök att skapa ett samhälle där förmånstagarna bestämmer betalningsbördan för den krympande minoriteten av betalare. Så småningom kommer detta välfärdssystem att kollapsa.

– Den finländska ekonomin klarar inte av regeringens ekonomiska politik och invandringspolitik, inflationen av de offentliga utgifterna och ansvaret för frågor som är av sekundär betydelse för finländarna. Vi måste fokusera på politik som stöder det finska folkets omedelbara välbefinnande, säkerhet och ekonomiska återhämtning. Den nuvarande regeringen är inte kapabel att göra det och vill definitivt inte göra det.

 

Splittrad opposition lämnade in skilda misstroendeyrkanden

Flera separata misstroenden mot regeringen lades fram under plenum. Dels från Sannfinländarna, dels från Samlingspartiet och Kristdemokraterna. Omröstning sker på fredag och väntas inte fälla regeringen. Det tidigare misstroendet med anledning av regeringens samarbete med Islamska Staten lyckades inte heller fälla regeringen.

Samlingspartiets misstroendeyrkande lyder:

”Regeringen har misslyckats med att fastställa hållbara gränsvillkor för humanitär invandring och skärpa asylsystemet för att rikta hjälpen till de mest behövande, och har avbrutit förberedelserna av de skärpningsåtgärder som var på gång under förra mandatperioden, vilket är anledningen till att regeringen inte åtnjuter parlamentets förtroende.”

Kristdemokraternas misstroendeyrkande lyder:

”Parlamentet anser att regeringen har misslyckats med att främja arbetskraftsinvandring, som samhället behöver, och med att minska de orimliga handläggningstiderna i samband med tillståndsförfarandena, samt att den har misslyckats med att integrera invandrare på ett adekvat sätt och minska risken för okontrollerad invandring och därmed sammanhängande problem, och därför åtnjuter regeringen inte parlamentets förtroende.”