Christian Wikström: Rederierna behöver €25 miljoner extra i bidrag för att klara sig till nästa sommar Landskapsregeringen har svarat kommunikationsministeriet om stöd för sjötransporter

Viking Grace Viking Line

Logga in