Kategorier
Nyheter

Christian Wikström: Rederierna behöver €25 miljoner extra i bidrag för att klara sig till nästa sommar

Hur klokt är det att först förbjuda turistresor, för att sedan betala turistberoende rederier stora summor i bidrag för att fortsätta verksamheten utan kunder?

Det är riktigt klokt anser både finska och åländska makthavare, eftersom de begriper att det inte behövs varken produkter, tjänster eller ens konsumenter för att få ekonomin att snurra – så länge det finns ett obegränsat flöde av valuta från Europeiska Centralbanken.

Landskapsregeringen har fått en frågan från Finlands kommunikationsministerium om vad de anser om att förlänga kris-bidragen till sjötransporterna fram till 30 juni 2021. Finlands regering skriver att syftet med stöden är att ”återställa förtroendet för sjötrafiken”, säkerställa tillräcklig sjötransportkapacitet, samt möjliggöra för rederierna att fortsätta sin verksamhet under och efter corona-pandemin. Detta efter att regeringen själv slagit undan fötterna för branschen genom att förbjuda turism till landet.

I sitt svar skriver infrastrukturminister Christian Wikström (Obs) att LR anser förlängningen av stöden är ”synnerligen nödvändig” och att rederierna behöver åtminstone €24,7 miljoner i ytterligare bidrag för att upprätthålla sin trafik fram till sommaren 2021.

Ministern understryker sjöfartens stora betydelse för det åländska samhället och den åländska ekonomin, framförallt för att kunna trygga behovet av arbetare inom hälso- och sjukvården, men också för annan arbetspendling och resor av familjeskäl. Enligt honom orkar fraktmarknaden inte på egen hand med att betala för transportbehovet fram till sommaren 2021. Wikström understryker också Ålands beroende av sjöfarten för arbetsplatser:

– Ålands BNP förväntas sjunka med cirka 16 % i år och att arbetslösheten på Åland relativt stigit med över 250 % under 2020.