Kategorier
Nyheter

”Det förefaller som att det är ganska marginell skillnad om man är vaccinerad eller inte”

Många ålänningars dröm har gått i uppfyllelse efter att de placerats i bekväm karantän eller isolering hemma – med bidragsförsörjning från skattebetalarna – för att förhindra spridningen av den ofarliga omikron-varianten av viruset Covid-19. Under en presskonferens som hölls av landskapsregeringen idag lyftes frågan om att börja släppa på karantäns-rekommendationerna och begränsningarna av civilsamhället för att få folk i arbete igen. Detta efter att över 1500 ålänningar smittats på bara några veckor.

Landskapsläkare Knut Lönnroth sade att han inte har uppgifter på hur många ålänningar som sitter i karantän, men att man kan räkna med dubbelt så många som de nyligen smittade:

– Kanske 10% av Ålands befolkning.

– Det är en ohållbar situation framåt.

Efter den explosionsartade ökningen under julhelgen har antalet smittade varit på en någorlunda stabil nivå:

– Det ligger på ungefär samma nivå, dag för dag.

 

”Inte ens tre doser ger ett optimalt skydd mot att bli infekterad och ha en lindrig infektion som kan smitta andra”

 

På naturlig väg brukar de flesta sjukdomar med tid muteras till att bli allt mer smittsamma, men samtidigt mindre farliga. Detta ser ut att ha skett med Covid-19, som från början inte heller varit en särskilt farlig sjukdom för majoriteten av smittade.

– Det är betydligt lägre risk att drabbas av allvarlig covid-19 med omicron, än med de tidigare varianter. Det gäller särskilt för vaccinerade, sade Lönnroth.

Han fortsatte genom att ge motstridiga uppgifter om vaccinens effektivitet:

– Man behöver fortsatt en tredje dos av vaccin för att ha ett optimalt skydd mot allvarlig sjukdom.

– Två doser ger bra skydd, det dalar över tid. Det är viktigt med en tredje dos, särskilt för personer inom riskgrupper.

– Inte ens tre doser ger ett optimalt skydd mot att bli infekterad och ha en lindrig infektion som kan smitta andra.

– Det är komplicerad virologi och immunologi, menade Lönnroth.

– Vaccin ger ett väldigt bra skydd om man ser på helheten, mot att drabbas av svår sjukdom.

– Däremot har man inte tillräckligt med antikroppar, som slår till emot viruset snabbt och gör att man inte får symptom.

 

https://www.youtube.com/watch?v=MeftKW_YQNU

 

Den snabba spridningen av den så kallade ”omikron”-varianten har gjort mänskliga försök att tygla naturen mer eller mindre verkningslösa:

– Man kan ha ganska mycket virus i luftvägarna, och därmed smitta andra. Vaccin ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom, men inte särskilt bra skydd mot lindrig infektion och risken att smitta andra.

– Det betyder att det är väldigt svårt om inte helt omöjligt att få stopp på spridningen av omikron i samhället.

– Frågan är hur länge man kan hålla på med de här typen av åtgärder för försöka sätta stopp för en smittspridning som nu verkar vara nästan helt omöjlig att ha kontroll på?

 

”Det är dags att fundera på att gå emot en normalisering”

 

Enligt Lönnroth har den finska strategin för att bekämpa smittan tidigare fungerat bra, men inte längre:

– En av de stora framgångsfaktorerna – att testa snabbt vid symptom, isolera, smittspåra, och sätta personer i karantän – fungerar nu dåligt.

– Omikron-varianten förefaller ha en kortare inkubationstid från exponering tills man utvecklar symtom. Det betyder att man har mycket kortare tid på sig att fullborda smittspårningen och sätta personen i karantän. Smittan hinner snabbt läcka vidare.

– Det är dags att fundera på att gå emot en normalisering. Där man istället för att köra med den här modellen plus att ha nedstängningar av delar av samhället, börjar ha en strategi där man accepterar att det pågår en smittspridning av en lindrigare form av Covid-19 och med ökad vaccinationstäckning, där man istället testar och identifierar personer i riskgrupp tidigt.

– En sedvanlig ansats när det gäller sjukvård, snarare än att ha testning som det optimala första steget i smittskyddet.

 

”Vi vet att trippel-vaccinerade kan smittas och smitta andra.”

 

Lönnroth berättade att Institutet för hälsa- och välfärd (THL) har gett förslag till den finska regeringen om att minska isoleringen av smittade och karantäntiden av misstänkt smittade till 5 dagar, samt att fokusera smittspårningen till så kallade ”riskmiljöer”, såsom vård och omsorg.

Ett annat av THLs förslag ska vara att ge folk möjligheten att testa sig hemma för covid-19 och sätta sig i ”självkarantän” för att kunna gå på bidrag från FPA utan att ens behöva något läkarintyg.

– Man ska kunna ge hemtestet som ett alternativ för att förenkla och ”försnabba” processen och också minska belastningen på vården för utfärdandet av intyg.

THL rekommenderar också att gränsrestriktionerna slopas, eftersom de inte har någon effekt mot smittan och stjäl resurser från sjukvården.

Enligt Lönnroth diskuterar THL att undanta ”trippel-vaccinerade” från karantän och provtagning – även i fall där de är smittade och har symptom. Förutom för de som arbetar inom vården.

– Vi vet att trippel-vaccinerade kan smittas och smitta andra. Det här skulle vara ett steg att prioritera de som är viktigast och lätta på åtgärderna där det är mindre viktigt.

– Det sista steget är när man går mot testning på klinisk indikation – inte för smittspårning – och samtidigt fasar ut samtliga åtgärder på samhällsnivå.

Biträdande chefläkare Jun Nagamori berättade att omikron-varianten är betydligt lindrigare än tidigare mutationer:

– Tittar man på Åbos sjukvårdsdistrikt så räknar man med att det under de senaste veckorna varit ungefär 1% av de som haft omikron som hamnat på sjukhus.

– På Åland har vi haft yngre och friskare människor bland de smittade än i omvärlden.

– Från Åbo rapporterar de att ungefär 0,2% av de som får omicron hamnar på intensivvårdsavdelning. Det är tydligt att omikron är en betydligt mildare variant än de tidigare varianterna.

– Vi räknar med att intensivvårds-fallen sjunker med 80% med omikron jämfört med delta.

 

”Den typen av siffror som social- och hälsovårdsministern deklarerade förra veckan rimmar inte väl med den internationella vetenskapen på det området.”

 

Ålands Radios journalist Hans Persson gjorde ett försök att sprida oro:

– Vad händer om en ny variant som ger en ny sjukdomsbild dyker upp?

Lönnroth svarade att nya varianter kanske redan finns någonstans i världen:

– De nya varianterna kommer att uppstå med jämna eller ojämna mellanrum.

– Vi får ta det när det kommer. Vi kan inte ha hängslen och byxrem hela vägen.

Persson hänvisade också till ett uttalande från vänstervetenskapsmän på finska social- och hälsovårdsministeriet, vilka hävdar att varannan som smittas av covid får allvarliga långvariga besvär – även om de inte haft symptom när de var smittade.

– Är det inte en god anledning att fortsätta förhindra smittspridningen så mycket som möjligt?

Lönnroth svarade att siffran bestrids av THL och av han själv:

– Min egen bedömning efter att ha tittat på siffrorna från Sverige – där det finns mycket fler fall och många noggranna studier – är att jag aldrig sett den typen av uppskattning där det skulle handla om så många. Framför allt är det personer som drabbar av svår Covid-19 och varit inlagda på sjukhus eller intensivvård.

– Den typen av siffror som social- och hälsovårdsministern deklarerade förra veckan rimmar inte väl med den internationella vetenskapen på det området.

På frågan om en fjärde spruta av covid-vaccinen, svarade Lönnroth att vaccinationerna kan pågå för evigt:

– Det kan bli frågan om att man behöver en årlig uppdatering.

 

”Det förefaller som att det ganska marginell skillnad om man är vaccinerad eller inte.”

 

Hans Persson lade fram en märklig hypotes  under presskonferensen:

– Är det skillnad om man smittas av en vaccinerad eller ovaccinerad person? Är det så att viruspartiklarna är ”inlindade” med något slags skydd och därigenom ger en mildare infektion?

– Nej! Det är exakt samma virus och viruspartiklarna beter sig på exakt samma sätt, svarade Lönnroth.

– Det har att göra med ditt eget immunförsvar – och det kan du förbättra väldigt avsevärt genom att vaccinera dig.

– Både vaccinerade och ovaccinerade kan smitta.

På följdfrågan om varför det är så viktigt att tvinga vårdanställda att ta vacciner mot Covid-19 – trots att vaccinerade också kan bli smittade och smitta andra – svarade Lönnroth att det var för de vårdanställdas egen skull.

Han menade också att vaccinerade smittade skulle vara smittsamma under en kortare period än ovaccinerade smittade.

– Det förefaller som att det ganska marginell skillnad om man är vaccinerad eller inte.

– Vaccinationskravet handlar om att man ska ha ett fullgott vaccinskydd, och det är en lite flytande definition. Man får förutsätta att lagstiftningen kommer att uppdatera vaccinationskraven om den ska vara meningsfull.

 

”Jag vet med åtminstone en patient som är inlagd på sjukhus just nu att den primära orsaken inte är covid, men att patienten är covid-positiv.”

 

Ålandstidningens Peter Pussinen undrade över de inlagda på sjukhuset.

– Är de inlagda på sjukhuset vaccinerade och tillhör de en särskild riskgrupp eller åldersgrupp?

Biträdande chefläkare Nagamori gav svar:

– Det har varit återkommande problem med de som har bristande vaccinationseffekt på grund av immunbristsjukdomar eller medicineringar, som minskar immunförsvaret.

– Sedan är det en skillnad på de som hamnar på sjukhus med covid eller på grund av covid.

– Jag vet med åtminstone en patient som är inlagd på sjukhus just nu att den primära orsaken inte är covid, men att patienten är covid-positiv.

Lönnroth menade att frågan kanske inte var så viktig:

– Jag vet inte vaccinationsstatus på de som är inlagda, men antalet på Åland är för litet för ett statistik underlag.

– I Finland och alla andra länder är det fortsatt en väldigt starkt överrepresentation av ovaccinerade personer.

Chefläkare Nagamori hade hälsning från akuten till alla som behöver vård:

– Är ni sjuka, ta kontakt! Resurserna räcker till.

Lantråd Veronica Thörnroos (C) avslutade presskonferensen med att visa ett instabilt uppförande och ilsket skälla på de som valt att inte ta vaccinen mot Covid-19.

På bilden: Knut Lönnroth, bilden är tagen från en tidigare presskonferens