Kategorier
Nyheter

Dyra läkare och dyra reparationer av färjor i tilläggsbudgeter

Landskapsregeringen har tagit fram ett förslag på tredje tilläggsbudget för 2019, samt ett förslag på första tilläggsbudget för 2020, som ska presenteras för Lagtinget på måndag.

I tilläggsbudgeten ber LR lagtinget om €960 000 extra för kostnaden för sjötrafik. Som orsak anges oförutsedda reparationskostnader för landskapets fartyg M/S Skarven och M/S Viggen för €700 000, samt en omläggning av hur planeringskostnaderna för en elhybridfärja till Föglö bokförs. Den tidigare landskapsregeringen ville att kostnaderna skulle trollas bort med avskrivningar, men detta går inte eftersom LR inte blir ägare av någon elhybridfärja. M/S Skarven och M/S Viggen trafikeras på entreprenad av privata företag som inte behöver ta något ansvar för reparationskostnader.

Utöver dessa kostnader vill LR ha €45 000 extra till kostnader för vägunderhåll, som skylls på stormen vid nyår 2018-2019. Också rivningen av träkajen i norra Kumlinge blev att kosta €30 000, som LR nu ber om.

Nästan 1,5 miljoner euro begärs för vad som kallas ”ökade” sjukvårdskostnader under 2019. Ålands Nyheter har tidigare rapporterat att LR beviljat löner på €20 000 i månaden till vissa specialistläkare och €1000 om dagen i lön till specialistläkare inom beroendepsykiatrin. Det är också lönerna till dessa utomstående specialistläkare som står för de ökade sjukvårdskostnaderna, tillsammans med kostnader för vård utanför Åland, hemvårdsmaterial och rehabilitering.

Skatteinkomsterna från civilbefolkningen blev högre än vad som budgeterats för 2019 och LR vill därför öka inkomstsidan med 1,9 miljoner euro. Dessutom säljs fartyget M/S Ejdern, vilket beräknas ge en inkomst på €326 000.

Den första tilläggsbudgeten för 2020 presenteras också för lagtinget på måndag, eftersom den nya regeringen varit för lat för att ta fram någon egen budget för 2020. Istället använder man en modifierad variant av den tidigare regeringen Sjögrens budget, trots att de nya regeringspartierna spenderade flera dagar i lagtinget med att gräla på den.

I tilläggsbudgeten föreslås att €50 000 extra ges till ”främjande av fiskerinäringen”. Budgetpengar för att främja fiskerinäringen har tidigare missbrukats av åländska politiker, som använt dem för att ordna lyxresor till svenska västkusten med svindyra skaldjursmiddagar och vistelser på lyxhotell. Nu lovar LR istället att pengarna ska gå till en vetenskaplig studie av torsk i vattnen runt Åland, efter att EU nyligen eliminerat åländska fiskares inkomst genom att förbjuda torskfisket.

Ålands Miljö- och hälsoskyddsmyndighet föreslås få knappt €70 000 extra för att öka mängden prover som tas vid fiskodlingar. Syftet med detta är att försöka utrota fisksjukdomen VHS. En till veterinär ska därför anställas till ÅMHM.

Foto: Johan Fredriksson