Dyra läkare och dyra reparationer av färjor i tilläggsbudgeter Landskapsregeringen ber lagtinget om 2,5 miljoner extra

Landskapsregeringen har tagit fram ett förslag på tredje tilläggsbudget för 2019, samt ett förslag på första tilläggsbudget för 2020, som ska presenteras för Lagtinget på måndag.

Logga in