Palestinier bluffade till sig €100 000 i bidrag genom att låtsas vara blind

Solen

HELSINGFORS En man från Palestina lyckades tillsammans med sin fru från Ukraina plundra den finska civilbefolkningen på över €100 000 i bidrag genom att låtsas vara blind. I rätten berättade han att motivet var att han inte ville arbeta. Därför stirrade han rakt in i solen för att kunna uppvisa skador på ögonen. Bluffmakarna hade också med hot tvingat en ung flicka att spela blind under fyra år av sin uppväxt för att dra in tiotusentals euro i bidrag, som de sedan lade beslag på.  Nu döms bägge till två års ovillkorligt fängelse för grovt bedrägeri och olaga tvång.

 

Grov gärning enligt åklagare

Enligt åklagaren hade Kawthar Majed Alhosini och Anna Lushchyk tillsammans lurat Folkpensionsanstalten på sjukpenning, invalidersättning, garantipension, nationell pension, barnbidrag och pension genom att påstå att Kawthar Majed Alhosini var blind. På det viset lyckades de enligt åklagaren lura till sig över €60 000 av skattebetalarnas pengar. Åklagaren ansåg att gärningen var grov i sin helhet. Också staden Vanda lurades med samma sätt på närmare €4000.

 

Flicka tvingades spela blind i fyra år

DOKUMENT

Helsingfors tingsrätt R 19/8817

Åklagaren yrkade också på straff för olaga tvång och anklagade paret för att ha med hot ha tvingat en omyndig flicka att spela blind för deras räkning. Ifall flickan inte gjorde det skulle paret ha hotat med att skicka henne till Ukraina och hotat med att tvinga henne använda muslimsk slöja. Flickan tvingades spela blind i skolan och för läkare för att dra in bidragspengar till paret. Enligt åklagaren blev flickans skolgång och sociala relationer lidande av att hon tvingades spela blind. Efter närmare fyra år hade livslögnen blivit för mycket för flickans samvete och hon berättade för en läkare att hon såg normalt. Paret hade genom att utnyttja flickan på detta vis plundrat skattebetalarna på över €40 000 i bidrag och åklagaren yrkade på straff för grovt bedrägeri.

 

Kvinnan nekade till alla anklagelser

Anna Lushchyk nekade till alla anklagelser och sade att hon uppriktigt trott att hennes man var synskadad. Hon hade inte tvingat den omyndiga flickan till att spela blind, utan istället hade flickan kommit på idén själv och hotat paret med problem ifall de försökte stoppa henne. Enligt Anna Lushchyk visste flickans vänner att synskadan var en bluff, men hon själv hade till en början trott på flickan, som skulle ha påstått att hennes syn började försämras.

Kawthar Majed Alhosini erkände att han lurat Folkpensionsanstalten på pengar. Han hade en synskada som han överdrev allvarligheten i för att begå brottet. I tingsrätten sade han att hans fru inte hade haft någon aning och att han lurat henne också. Han nekade till att ha tvingat den omyndiga flickan att spela blind och hävdade att hon agerat självständigt.

 

Började spela blind 2014

Under 2014 hade Kawthar Majed Alhosini börjat fingera sin blindhet och i en läkarrapport från oktober 2014 står det att hans synskärpa minskat och att hans syn är skadad till 90% permanent. Under läkarbesöket hade han haft med sig sin fru, den omyndiga flickan och en tolk för ryska. I läkarrapporten står det att han behöver hjälp för att kunna röra sig inomhus och utomhus, klä sig, äta, tvätta sig, läsa, skriva, betala räkningar, använda dator, använda telefon, göra hushållsarbete och ärenden utanför hemmet.

En läkarrapport från 2015 presenterades också som bevis i tingsrätten. Där framkommer det att Kawthar Majed Alhosini inte talar finska och kommer från Palestina. Han säger att han inte kan använda läshjälpmedel han fått eller tangentbordet på en dator. Rapporten beskriver hans sjukdom som en radikal och plötslig nedsatt prestanda på grund av progressiv allvarlig ögonsjukdom.

 

Samvetskval hos ungt offer

I början av 2016 utarbetas en rehabiliteringsplan för den omyndiga flickan med Anna Lushchyk närvarande. Flickan hade enligt rapporten sökt upp ögonläkare på grund av nedsatt syn. Hon hade förklarat att hon inte kan läsa, skriva eller röra sig självständigt på grund av sin dåliga syn. Enligt en läkarrapport från 2017 hade flickan en ärftlig synskada, som gett henne 90% permanent skadad syn. Rapporten fastställer att hon behöver hjälp med nästan allt och inte kan röra sig självständigt, klä sig, sköta sin hygien eller äta själv.

Det viktigaste beviset var en läkarrapport från augusti 2019. Där framkommer det att flickan själv begärt att få prata med en läkare och då erkänt att hon inte har någon ögonsjukdom och ser normalt.

Läkaren som först blivit lurad att flickan var grovt synskadad lämnade ett skriftligt vittnesmål till rätten där han förklarade detaljerna ur ögonundersökningarna på flickan. När flickan senare erkände att hon ljugit om sin synskada berättade hon att hon också stirrat rakt in i solen efter Alhosinis instruktioner. En undersökning konstaterade små ärr i hennes ögon, som kan vara permanenta.

En annan läkare vittnade skriftligt att hon undersökt och behandlat flickan från 2015 till 2019. Läkaren som skickat patienten till henne hade noterat markant minskad synskärpa, men undersökningen hade inte hittat någon förklaring till den dåliga synen. Anna Lushchyk hade varit närvarande under dessa läkarbesök.

Alhosini undersöktes för blödning i retinan och då konstaterades skador som kunde ha uppstått av att stirra in i solen. Inga andra skador hittades och Alhosini vägrade undergå ytterligare elektrofysiologiska eller genetiska tester.

 

Läkare fattade misstankar

Ingående undersökningar gjordes utav flickans syn, inklusive fotografering av näthinnan och magnetröntgen av ögon, hjärna och synnerv. När flickan själv rapporterade sin syn vid undersökningen framkom motstridiga resultat. Hon hade också blinkat när ett instrument fördes mot hennes ögon, trots att hon inte borde ha sett det. Läkaren misstänkte att flickans blindhet berodde på stress, eftersom resultaten av undersökningarna inte överensstämde med hur hon uppgav sin syn.

Läkare började ifrågasätta den påstådda synskadan hos flickan när hennes syn plötsligt förbättrades i undersökningarna. ”Ingen mirakelkur kan förklara den förbättrade synskärpan”, skriver en läkare, som menar att patienten simulerade eller begick bedrägeri.

 

Planerade att leva utomlands på bidrag

Bevismaterial i form av fotografier visade hur Alhosini går nerför en trappa utan att använda vit käpp, och hur han tittar rakt in i kameran i andra fotografier. Dessutom hade han lämnat Finland under 2018 och polisen kunde via IP-adressen spåra hur han loggat in på sin internetbank från Ukraina under resan. Bevismaterial i form av kontoutdrag presenterades också, där det framgick att pengar började föras över från flickans konto till Lushchyks konto strax efter att Kela-bidragen kom in. Dessutom använde Alhosini flickans konto för att betala sina lån.

Den omyndiga flickan berättade att Alhosini och Lushchyk ingående diskuterat hur de skulle gå till väga med blindbluffen. Lushchyk hade motsatt sig idén, men Alhosini hade förklarat att de inte skulle stanna kvar i Finland och spela blinda, utan bosätta sig utomlands och leva på bidragen, så att hon inte behövde spela blind resten av livet. Utanför sitt hem hade Alhosini alltid använt vita käppar och svarta glasögon, men inte hemma.

 

Förlorad ungdom

När Alhosinis bidragsbluff fungerade bestämde de sig att flickan skulle börja klaga i skolan på att hon inte såg ordentligt. Han instruerade henne i hur hon skulle bete sig och göra för att spela blind, speciellt vad hon skulle svara på specifika frågor under läkarbesöken. Flickan hade varit generad när hon kom till skolan med vit käpp och solglasögon och tvingades börja ljuga för sina vänner. De andra eleverna hade varit sympatiskt inställda och försökt hjälpa henne mycket i början. Flickan kunde inte röra sig fritt i skolan och umgås med de andra eleverna, eftersom hon måsta spela blind. Flickan hade saknat bildkonsten, eftersom hon tyckte om att måla. Flickan hade under tonåren levt isolerad från omvärlden, eftersom Alhosini inte ville riskera att blindbluffen skulle avslöjas.

 

Hotade med muslimsk klädsel

Alhosini och Lushchyk hade ofta hotat flickan med att hon skulle tvingas bära muslimsk sjal och skickas till Ukraina ifall hon inte spelade blind. Paret berättade för flickan att ingen skulle betrakta henne som ett offer ifall hon erkände bluffen och att hon också skulle bli dömd. Alhosini hade sagt till flickan att hon aldrig skulle duga till att arbeta eller studera.

Trion hade rest på semesterresor till Thailand och Egypten. Det hade varit de enda gångerna som flickan inte hade behövt spela blind. Där fick hon order av Alhosini och Lushchyk att stirra rakt in i solen för att skada sina ögon. Metoden hade Alhosini använt själv. Lushchyk sade åt flickan att semesterresornas syfte var för att hon skulle stirra in i solen. Flickan hade lydit.

Flickan berättade i rätten att hon insett att hon förlorat fyra år av sitt liv för att spela blind och att hon på grund av det inte hade kunnat skapa nära vänskap med andra ungdomar. Hon hade fortfarande inte vågat berätta för sina tidigare klasskamrater att blindheten var en bluff, eftersom de hjälpt och stöttat henne så mycket.

 

Ville ha pension utan att arbeta

Alhosini berättade att han länge sett dåligt och därför kom på idén om att spela blind. Enligt honom kunde han läsa ifall text var förstorad fem gånger och hans syn sträckte sig 1,5-2 meter runt honom. Han nekade till att han skulle ha vägrat göra ytterligare läkarundersökningar. Han sade att det var han som tvingat Lushchyk att spela med i blindbluffen. Motivet till att spela blind var för att han var trött på att gå på arbetsförmedlingens kurser. Han menade att kurserna skadade hans ögon. Alhosini ville ha pension, men ville inte arbeta, berättade han. Därefter hade han gjort slag i saken och sökt upp en hälsocentral för att simulera blindhet.

Enligt Alhosini hade flickan helt på eget bevåg också börjat spela blind. Lushchyk hade bett henne sluta, men flickan ville ha pengar. Han nekade till att ha instruerat flickan att stirra rakt in i solen. Enligt honom gillade flickan pengar och ville inte studera.

 

Fattigdom gjorde kvinna så fet att hon behövde fettsugas

Lushchyk berättade att hon varit gift med Alhosini i tjugo år. Enligt henne hade Alhosini alltid haft dålig syn och 2012 hade den blivit så dålig att han inte kunde vara ensam. Enligt henne kunde Alhosini inte läsa, skriva eller se trafikljus på grund av synen. Hon var säker på att han var synskadad. Lushchyk berättade att bidragen till paret minskade när Alhosini beviljades pension för sin blindhet, eftersom han tidigare haft arbetslöshetsunderstöd. Stressen över de minskade bidragen hade gett henne så stark migrän att hon fick huvudskador och dessutom gjort henne så fet att hon behövde gå på fettsugning.

Fattigdomen hade gått så hårt åt paret att de åkt på semester två gånger till Thailand och två gånger till Egypten. Lushchyk ägde också en fastighet i Ukraina.

Lushchyk nekade också till att de skulle ha tvingat flickan att spela blind. Flickan hade själv börjat klaga över att hon hade ont i ögonen och att hon ville träffa en ögonläkare. Lushchyk hade varit med flickan till olika ögonläkare, men var skeptisk till de påstådda synproblemen. Lushchyk hade senare insett att flickan blivit inspirerad av Alhosini och spelade blind för att få pengar. Lushchyk sade att hon försökt fått flickan att erkänna bluffen och att det inte var för sent att ta tillbaka allt.

En lärare på flickans skola som tidigare haft blinda elever vittnade i rätten och berättade att det förekommit situationer där flickan reagerat annorlunda med ansiktsuttryck eller kroppsspråk än hur han var van med att blinda skulle ha gjort.

 

Över €30 000 i skadestånd till flickan

Tingsrätten ansåg det bevisat att Lushchyk kände till sin makes bedrägeri och varit delaktig i det. Tingsrätten ansåg det också orimligt att en tonårsflicka frivilligt skulle isolera sig från världen genom att spela blind och dömde Alhosini och Lushchyk för olaga tvång och grovt bedrägeri. Parets gärning konstaterades vara mycket exceptionell och mycket skadlig för en minderårigs utveckling. De ska betala sitt offer €18 000 euro för hennes lidande av att ha förlorat fyra år, samt €16 000 i ersättning för hennes smärta, värk och besvär av att ha tvingats stirra rakt in i solen.

Ukrainskan Anna Lushchyk, född 1976, dömdes till 2 år och 1 månads ovillkorligt fängelse för grovt bedrägeri, olaga tvång och bedrägeri.  

Palestiniern Kawthar Majed J. M. Alhosini, som numera går under namnet Michael Lushchyk och är född 1971 dömdes till 2 år och 1 månads fängelse för grovt bedrägeri, olaga tvång och bedrägeri.

Tillsammans ska paret ersätta FPA drygt €100 000 som de lurade till sig, €3800 som de lurade till sig från Vanda stad och €3000 som de lurade till sig från Helsingfors stad.

Foto: NASA