Kategorier
Nyheter

”Taxikungen” har tagit över Fifax – bolaget tänker inte längre betala sina skulder

Den svenske megamiljonären Rolf Karlsson – även känd som ”Taxikungen” – har tagit över som största ägaren i den landbaserade fiskodlingen Fifax genom att via sitt bolag Fågelviksgruppen köpa 20% av aktierna. Ikväll kan Ålands Nyheter avslöja hur Fifax dras med en extremt ansträngd finansiell situation, med miljonskulder till aktieägare, banker och norska staten. Nu vidtar bolaget desperata åtgärder för att slippa betala skulderna – som uppgår till nästan 17 miljoner euro.

Någon stor fiskproduktion att tala om finns inte, trots en utlovad försäljning på 16 miljoner euro om året. Istället har bolaget gjort förluster på 13 miljoner euro på tre år. Nu skyller bolaget 7 miljoner euro av sina förluster på en norsk leverantör, som de förbereder sig på att dra inför rätta. Dagen efter att Ålands Nyheter ställde känsliga frågor till Fifax publicerades plötsligt en hyllningsartikel för bolaget i tidningen Nya Åland.

 

Bidragsberoende från början

Ålands Nyheter har genomfört en granskning av bolaget bakom den landbaserade fiskodlingen i Eckerö. Fifax grundades 2012 av finska investerare och fick redan samma år ett bidrag på €50 000 av landskapsregeringen. Aktiviteten kom igång ordentligt 2014, då Fifax lånade 2,3 miljoner euro av sina aktieägare. Eckerö valdes som platsen för att bygga en landbaserad fiskodling och Eckerö kommun byggde en väg för €300 000 av skattebetalarnas pengar till tomten där Fifax skulle bygga sin fabrik.

Landskapsregeringen gick 2014 in för att med hjälp av offentliga medel bygga ”fiskfabriken” åt Fifax och bildade tillsammans med privata aktörer bolaget F-Fast. Det bolaget ägs till ca 45% av LR och avtalet är att Fifax kommer att köpa byggnaden av F-Fast efter 10 år till anskaffningspriset. Fram tills dess ska Fifax betala hyra åt F-Fast.

 

Miljontals euro i bidrag och lån från ålänningarna

F-Fast lånade själva miljontals euro för att bygga fiskfabriken och sätter på så vis offentliga åländska medel på spel. Byggfirman Hans Mattsson AB kontrakterades för anläggningsarbeten. Finansminister Fredrik Karlström (M) beviljade också ett lån på 1,3 miljoner euro och ett bidrag på 2,5 miljoner euro till Fifax under 2015.

 

Stora lån från norska staten

AKVA Group är ett norskt konglomerat inom vattenbruk, som omsätter över 2 miljarder NOK om året och har närmare 1000 anställda. Bolaget verkar internationellt, men i huvudsak i Norge. Landbaserad fiskodling utgör 20% av koncernens omsättning. Fifax skrev 2015 ett kontrakt med AKVA för att köpa utrustning av dem för över 8 miljoner euro. För att affären skulle gå igenom gick norska staten in med 6,2 miljoner euro som de lånade till Fifax. Ålandsbanken lånade ut resten av summan. I slutet av 2015 anlände den första fisken till Fifax bassänger, redan då hade Fifax över 12 miljoner euro i skulder, men redovisade på centen lika mycket i tillgångar.

 

Fifax har pantsatt fastigheter för 10 miljoner euro

Fastigheter till ett påstått värde av 10 miljoner euro har satts i pant av Fifax som säkerhet för skulder. Själva fiskfabriken ägs av F-Fast och kan inte tecknas in av någon annan som säkerhet för lån. Fifax har också satt så kallade företagsinteckningar till ett påstått värde av 10 miljoner euro i pant som säkerhet för skulder. Till och med bidraget på 2,5 miljoner euro från landskapsregeringen har pantsatts som säkerhet för lån. Fifax ledning berättade i media under 2015 att odlingen skulle vara igång med full kapacitet i slutet av 2016 och sälja 3000-3200 ton fisk för 11-13 miljoner euro per år. Under 2016 såldes fisk för endast €90 000, däremot höjdes löftet om framtida försäljning till 16 miljoner euro per år. Fifax gjorde under 2016 sin första riktiga brakförlust på över 3 miljoner euro.

 

Revisorer varnar för att bolaget kanske inte kan fortsätta

Efter att ha granskat bokslutet för 2016 började revisorerna varna för en ”väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift” på grund av bolagets enorma förluster. Kort sagt att bolaget är på väg att gå omkull. Affärsmännen bakom Fifax samt åländska politiker har framhållit miljövänligheten med en fiskodling på land, men i maj 2017 upptäckte Ålands Miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) att Fifax har släppt ut sitt förorenade vatten rakt i havet sedan 2015 utan tillräcklig avloppsrening. Fifax fick tre månader på sig att åtgärda problemet, annars skulle deras verksamhet stoppas. Problemet åtgärdades också.

 

Löften om pengar från diktatur fick investerare på hugget

Pentti Kulmala
Pentti Kulmala, foto: Helmet Capital

Under 2017 släpptes också nyheten att Fifax skulle säljas till ett statligt bolag som ägs och styrs av kommunistpartiet i Kina. Åländska politiker hyllade affären och Fifax styrelseordförande Pentti Kulmala lovade att kineserna skulle betala 30 miljoner euro för fiskfabriken ”plus en god vinst på det”. Kulmala frestade också med att diktaturen kanske skulle bygga fler fiskfabriker på Åland. Någon affär med Kina blev aldrig av, däremot gjorde upphetsningen över pengar från kommunistdiktaturen att Fifax under året lyckades sälja aktier för 8 miljoner euro till hugade spekulanter.

 

Har inte betalat hyran

I februari 2018 framkom det att Fifax inte betalat sin hyra till F-Fast för fiskfabriken. Politikern Danne Sundman, som då var ordförande för F-Fast ville inte berätta hur stor hyresskulden var, annat än att den var mindre än en miljon euro. Fifax revisorer fortsätter att varna för att bolaget riskerar att gå ikull. Tullen har fortsatt sin granskning av Fifax och summan av obetalda skatter är uppe i €100 000. Fifax skyller på sina leverantörer för de felaktiga tullrapporteringar och pekar speciellt ut AKVA Group.

 

Tog vatten av kommunen utan lov

I maj 2018 upptäckte Eckerö kommun att Fifax olovligen kopplat in kommunalt vatten som de inte haft rätt till i sin fiskfabrik. Efter att kommunen installerat vattenmätare konstateras det att Fifax använder fem gånger mer vatten än vad de haft tillstånd för enligt avtalet med kommunen. Under 2018 minskar fiskförsäljningen till €300 000, efter att ha varit €750 000 året före. Fifax skriver att fördröjningar med byggnads- och konstruktionsarbetet gjort att de inte kunnat leverera enligt prognos. Samma ursäkt har bolaget också gett under 2016 och 2017.

 

VISA TIDSLINJEN FÖR FIFAX

 

Skyller misslyckanden på norrmän

Striden med norrmännen blossar upp. AKVA Group har skickat fakturor till Fifax på nästan €500 000, men Fifax vägrar betala. Istället skriver Fifax att deras egna problem med fiskfabriken beror på allvarliga brister i planering och teknik som AKVA levererat. Fifax påstår att detta orsakat tilläggskostnader på 7 miljoner euro och kräver att AKVA ger dem 1 miljon euro och levererar varor som inte kommit. AKVA förkastar kraven och kräver i sin tur att Fifax betalar dem €700 000. Fifax förbereder en rättsprocess mot AKVA.

Byggfirman Hans Mattsson AB stämmer Fifax och F-Fast på €450 000 för fördröjningar som Fifax orsakat och gett dem extra kostnader för byggandet. Byggfirman förlorar senare mot Fifax i rätten. Fifax gör under 2018 en till brakförlust, den här gången på över 6 miljoner euro. Under året säljs nya aktier för 3,5 miljoner euro.

 

Desperata åtgärder för att rädda bolagets ekonomi

I februari 2019 håller Fifax en extraordinarie bolagsstämma. Där beslutas det att Fifax inte ska betala tillbaka lånen de fått av sina aktieägare. Istället görs lånen om till aktier i Fifax. Totalt 4 miljoner euro som lånats ut görs om till aktier. I mars lyckas Fifax förhandla till sig en längre återbetalningstid med kreditinstituten som lånat dem pengar, bolaget tar också ett nytt lån på 1,5 miljoner euro. Styrelsen förbereder sig på ännu en nyemission för att få in mer pengar i bolaget. Totalt vill styrelsen sälja nya aktier för 7 miljoner euro. Dessutom förbereder sig Fifax nu på att konvertera alla lån till aktier för att slippa betala tillbaka dem, inklusive obetalda räntor och till och med leverantörsskulder. Revisorerna varnade igen i april för att bolaget är på väg att gå ikull på grund av de enorma förlusterna.

I september 2019 kom Kinas ambassadör till Åland för att besöka Fifax. Det var inget planerat statsbesök, utan ambassadören har blivit inbjuden av lantråd Katrin Sjögren (L) och talman Gun-Marie Lindholm (M). De åländska vänsterpolitikerna och ambassadören diskuterar samarbete mellan Åland och kommunistdiktaturen inom ekonomi och social utveckling.

Strax före årsskiftet stäms Fifax för miljöförstöring, efter att fiskfabriken släppt ut stora mängder avloppsvatten på en grannes mark.

 

Kinas ambassadör Chen Li träffar Gun-Marie Lindholm (mitten) och Katrin Sjögren (till höger i bild)
Kinas ambassadör Chen Li träffar Gun-Marie Lindholm (mitten) och Katrin Sjögren (till höger i bild), foto: Kinas ambassad

 

Svensk taximiljonär har har tagit över Fifax

Ålands Nyheters har under sin granskning av Fifax kommit över dokument som visar att den svenske mångmiljonären Rolf Karlsson numera är den största ägaren av Fifax, efter att han köpt 20% av aktierna via sitt bolag FV Group, där FV troligtvis står för Fågelvik. Enligt bolagsstämman utsågs också Rolf Karlsson i april 2019 till styrelsemedlem i Fifax.

När Ålands Nyheter kontaktade Fifax i början av denna vecka bekräftade bolaget att Karlsson är Fifax nya styrelseordförande och att han är samma person som tidigare ägde Taxi Kurir. Fifax bad att få svara på övriga frågor per e-post. Något svar på e-posten har Fifax inte gett ännu, däremot kom det dagen efter plötsligt en artikel i tidningen Nya Åland, där Fifax okritiskt hyllas av journalisterna och beskrivs som en pionjär inom branschen. Karlsson, som är en av Sveriges rikaste och mest omskrivna affärsmän beskrivs av Nya Åland endast som ”en stockholmare” som tidigare haft ett företag i persontransportbranschen.

 

Monopol på färdtjänst skapade stor förmögenhet

Rolf Karlsson ägde bolaget Fågelviksgruppen i Sverige fram tills för några år sedan. Via bolaget ägde han Taxi Kurir, Taxi 020 och 40 andra taxibolag, som tillsammans via en pyramidliknande affärsmodell omsatte fem miljarder kronor om året, varav hälften varit på kontrakt inom färdtjänst, som i praktiken gav Fågelviksgruppen monopol på färdtjänst i Stockholm. Samtidigt anklagades bolaget för att utnyttja sina taxichaufförer genom underbetalning och orimliga arbetstider. Kritiken har Karlsson avfärdat som obefogad:

– Lagen om offentlig upphandling har satt en väldig press på branschen. Det finns inget utrymme i förhandlingarna. 50 öre hit eller dit kan avgöra allt, det är vinna eller försvinna, sade han till Expressen 2015.

För taxivinsterna har Karlsson köpt fastigheter i Spanien för 300 miljoner kronor – inklusive ett palats i Mallorca.

 

Litet åländskt ägande

En granskning av aktieägarna i Fifax visar att åländska bolag äger 17% av Fifax, medan finska bolag äger 41% av företaget. Det svenska ägandet består i huvudsak av Rolf Karlsson. En del av Fifax ägs också av cypriotiska bolag. Helsingforsbolaget Helmet Capital var med och startade Fifax och nuvarande vd Samppa Ruohtula kommer från Helmet Capital. Personerna inom Helmet Capital har också köpt aktier i Fifax via en mängd andra mindre bolag. Totalt ägs 13% av Fifax av sfären runt Helmet Capital, vilket gör dem till den näst största ägaren. Försäkringsbolaget Ålands Ömsesidiga är den tredje största ägaren i Fifax, med 10%. Totalt finns det 123 bolag och privatpersoner som äger aktier i Fifax.

Storägare fifax

Lennart Joelsson är verkställande direktör för F-Fast och förklarar upplägget mellan F-Fast och Fifax för Ålands Nyheter:

F-Fast har ungefär 8 miljoner euro i övriga långfristiga skulder, vilka är de skulderna till?
– De är till ägarna. F-Fast ägs till 44% av ÅFAB, som har lånat ut till 3 miljoner euro till F-Fast.

Vilket är det totala värdet på fastigheten?
– Närmare 10 miljoner euro.

Hur kan Fifax också redovisa tillgångar i fastigheter i sitt bokslut?
– De har helt andra grejor. De har byggt pumpstationer och en massa annat, som de har i sitt. Det är inget som tillhör den här saken.

– Det är det här som är det förvirrande. Innan F-Fast bildades köpte Fifax fastigheten, som är marken.  När F-Fast ingick avtalet för att bygga själva fabriken, så arrenderar F-Fast runt sex hektar av marken, eftersom Fifax redan ägde den. Det är det som är deras fastighet, samt alla andra anläggningar som de har byggt. Det är detta som förvirrar många.

Så själva byggnaden är helt och hållet i F-Fasts ägo?
– Jajamen. All teknisk utrustning och alla andra byggnationer och små hus hit och dit har Fifax byggt, plus reningsverken för tre miljoner euro, som Fifax byggt inne i F-Fast fastighet.

2017 – 2018 hade ni ca €700 000 i övriga rörelseintäkter, är det hyrorna från Fifax?
– Jo, inte är det något annat vi har än hyresintäkterna.

I bokslutet finns inteckningar i legorätt (säkerhet för lån), är det byggnaden?
– Ja, det är byggnaden.

Så den har tecknats in som säkerhet för lånen från F-Fast ägare?
– Jo

Har Fifax gjort några inteckningar av byggnaden som säkerhet för sina lån?
– Nej, det kan de inte göra.

Fifax har redovisat förskottsbetalningar och nyanläggningar för 5,6 miljoner euro, är det förskottsbetalningar de gjort till F-Fast?
– Nej, jag har ingen aning om vad det gäller. Det måste du fråga dem.

Fifax redovisar också 5,5 miljoner euro i ägda byggnader och konstruktioner.
– Det har de säkert, för de bygger fortfarande.

Är det någon separat byggnad?
– Det är separata byggnader, alltihop. Det har ingenting med oss att göra, utan tillhör deras fiskprocess, så de får bygga bäst de vill. Det är ett väldigt rent kontrakt, där vi står för en tom hall, allmän el och allmän belysning, that’s it!

Sedan ska Fifax så småningom köpa hallen av er?
– Ja, det är ett påtvingat avtal, efter 10 år. Det har gått fem år nu och är fem år kvar.

Kommer deras hyresbetalningar att räknas in i köpesumman?
– Nej. Det är samma sorts avtal som Ålands Industrihus hade tidigare med Colorant Chromatics och Optinovas fastigheter. Efter 10 år ska de betala anskaffningsvärdet plus index. På det sättet har vi ett ganska lugnt avtal – så länge det finns någon som odlar fisk sitter vi ganska lugnt i båten.

 

Knut Nesse
Knut Nesse, foto: AKVA Group

Knut Nesse är koncernchef för AKVA Group och säger till Ålands Nyheter att Fifax inte har någon grund att dra dem inför rätta:

– AKVA Group kan inte se att Fifax har grund för stämning i detta ärende, som grundar sig i ekonomisk oenighet mellan parterna. Fifax är skyldiga AKVA Group betydande belopp och vi har försökt att lösa detta utanför rättssystemet över längre tid.

Ålands Nyheter har begärt en kommentar från Fifax angående konflikten med AKVA och hur det kan ha kostat Fifax 7 miljoner euro. Vi har också frågat Fifax vad det är för byggnader och konstruktioner som bolaget värderar till 5,5 miljoner euro i sin bokföring och vilka förskottsbetalningarna och de pågående nyanläggningarna för 5,6 miljoner euro är. Fifax har hittills inte svarat på några frågor, inte heller var man kan köpa en av deras fiskar ifall man är sugen.