Kategorier
Nyheter

Dyrt bidragsprojekt för att lära företagare IT blev ingen framgång

Politikerföreningen Företagsam Skärgårds projekt ”Skärgårdsakademin” blev ingen framgång, visar den slutrapport som lämnats in och som först i somras blev slutbehandlad av landskapsregeringen.

Projektet kom igång år 2017 efter att Företagsam Skärgård beviljades över €380 000 av skattebetalarnas pengar i bidrag av Näringsavdelningens Ralf Stolt.

Idéen med projektet var att använda skattemedel för att hålla inkompetenta företagare och aspirerande företagare i skärgården med gratis IT-konsulter för att lära dem sköta den digitala delen av sin verksamhet, men projektledare Henrik Korvela är inte riktigt nöjd med resultatet i den slutrapport han lämnat in.

Intresset för att lära sig facebooka och använda Excel var svalt och istället för de 40 deltagare man räknat med anmälde sig 29 deltagare och av dem uteblev 6. De som deltog var ändå väldig nöjda.

Ett av löftena som gavs för att få den enorma bidragssumman var att skapa två arbetsplatser och två nya företag. Enligt Korvelas rapport har projektet lett till att åtminstone ett nytt företag grundats. Ett annat mål var att också hjälpa arbetslösa höja sin kompetens – men inga arbetslösa var intresserade.

Det var också planerat att skärgårdsföretagare skulle få förlusta sig på skattebetalarnas nota genom att göra en ”studieresa” till Irland, men denna ställdes in på grund av Covid-19.

Korvela indikerar i rapporten att tyglarna hållits för löst på företagarna, som ofta nedprioriterat och skjutit upp deltagandet. Trots att deltagaravgifter hållits nere för att inte vara avskräckande hade flera företagare ändå gnällt över hur dyrt det var.

”Det har genomgående varit svårt att förvandla intresse till aktivt deltagande och sedan få deltagandet att verkligen omfattas av en genuin vilja till förändringar i deltagarens arbetssätt”, skriver han.

En utökad offentlig sektor och fler anställningar för skattemedel är Korvelas medicin:

”Mera arbete skulle definitivt behövas här. En resurs av något slag som kontinuerligt fanns till och kunde hjälpa till att utveckla ITK-behov hos småföretagare i skärgården och förmodligen mera allmänt på Åland”, skriver han och fortsätter:

”Förmodligen skulle det behövas en hel- eller halvoffentligt finansierad tjänst inom en organisation som ett kommunförbund eller näringslivsförening typ som lantbruksutvecklare, men för ITK”

Totalt har projektet kostat €340 000 och utav de pengarna har €245 000 gått till att betala personal.