€241 000 för att planera ny bro i Kökar

Trafikminister Mika Nordberg (M) beslöt idag att teckna ett kontrakt med WSP Sverige AB för ett konsultuppdrag där ritningar tas fram för att kunna begära in anbud för att bygga en ny bro över Karlbyströmmen i Kökar. Konsulterna ska också vara med och ge råd under bygget. Enligt minister Nordberg är den nuvarande bron av undermålig kvalitet.

Kostnaden för konsultuppdraget uppskattas till €241 000. 

Enskild föredragning med Mika Nordberg

Foto:  Google