Kategorier
Nyheter

Ledare: ”Dags att utvisa al-Sabti ur Finland”

Inget land kommer i närheten av Irak i mängden asylsökare som tagit sig till Finland. Sedan januari 2015 har migrationsverket behandlat knappt 40 000 uppehållstillstånd för irakier som officiellt vistas i landet, varav 25 500 av dessa varit asylsökare. Näst efter kommer Afghanistan med 7500 asylsökare och från Syrien har drygt 2000 människor sökt asyl.

Av de 25 500 irakiska asylsökarna har drygt 5500 beviljats asyl i Finland, drygt 12 000 nekats och resten tagit tillbaka sina ansökningar eller lämnat Finland. Ser man till samtliga 40 000 uppehållstillstånd som sökts av irakier och behandlats under perioden har 15 500 beviljats uppehållstillstånd, 15 500 nekats och resten tagit tillbaka sina ansökningar eller lämnat Finland. Utav de 15 000 irakier som nekats uppehållstillstånd har 535 utvisats. För närvarande behandlar migrationsverket ytterligare 16 000 uppehållstillstånd som sökts av irakier som tagit sig till landet.

 

Irak vägrar ta emot utvisade
Trots att en väldigt liten del av de irakier som inte är välkomna i Finland faktiskt blivit utvisade har Irak vägrat ta emot de utvisade och till och med satt in polis på flygplatsen i Bagdad för att skicka tillbaka sina medborgare till Finland. I motsats till många andra länder har Irak vägrat skriva under ett avtal med Finland för att ta emot sina medborgare som utvisats och landets migrationsminister Derbaz Muhammad har sagt att vägran beror på ”ekonomiska skäl”.

Matheel Dhayif al-Sabti är Iraks ambassadör i Finland och har i ett flertal intervjuer inte bara försvarat sitt lands agerande, utan också tagit till rena utpressningsmetoder mot Finland. I en intervju i januari ifjol med Enrique Tessieri för nätverket Migrant Tales sade al-Sabti att Irak kommer att fortsätta vägra ta emot utvisade ifall de kommer på vanliga passagerarflyg och att den enda metoden skulle vara att finsk polis flyger med ett eget plan med utvisade till Bagdad. Men därefter fortsatte han med att de aldrig skulle ge lov åt ett sådant plan att landa i Irak. Ett märkligt sätt att uttrycka sig på för en ambassadör, men inte så märkligt för en renodlad utpressare. Föreslår al-Sabti att Finland skicka flyg över Irak och kasta ut utvisade människor i fallskärmar?

 

Skickar tillbaka människor gång på gång
Tillfrågad av Tessieri varför Irak vägrar skriva under ett avtal med Finland för att ta emot sina utvisade, såsom till exempel Afghanistan gjort, svarar al-Sabti att han struntar i vad de gör i Afghanistan och fortsätter med att håna Finland och EU för att ha lämnat gränserna öppna så att så många irakier kunnat ta sig in i landet.

Irakiska myndigheter har hittills varit oärliga i turerna kring de utvisade. Först skickade de tillbaka folk med hänvisning till att de saknade resedokument. Efter att finska myndigheter ordnat resedokument och försökt genomföra utvisningarna igen skickade irakierna hem de utvisade med hänvisning till att de saknade irakiska pass. I intervjun med Migrant Tales går ambassadör al-Sabti ännu längre och säger att Irak inte tänker ta emot utvisade ens om de har pass.

 

Vill inte ha läkare eller ingenjörer
Istället kräver al-Sabti att Finland ska behandla irakier som utvisats ”som gäster” och låta dem kolonisera den finska glesbygden. Enligt al-Sabti – som själv är högt utbildad – är många av de asylsökande högutbildade läkare, ingenjörer, tekniker etc. ”Billig arbetskraft” kallar han det och fortsätter intervjun med att anklaga finländarna för att vara snåla och inte ge tillräckligt med pengar åt de asylsökande som befinner sig på finska förläggningar.

Dessa människor är duktiga läkare, ingenjörer och yrkesmän enligt al-Sabti, men ändå vägrar hans regering ta emot sina egna irakiska medborgare – med irakiska pass – in i deras hemland. Där de kunde göra stor nytta i att hjälpa till med att bygga upp landet igen. 

Vill inte Finland låta dessa irakier kolonisera landets glesbygd har al-Sabti ett annat förslag: Betala $2000 – $3000 per utvisad för att bli av med dem. Iraks regering kräver alltså att Finland betalar en hög lösensumma för varje irakier landet önskar bli av med. Ogenerat fortsätter al-Sabti: ”tro mig, det blir billigare för er i längden.”

 

Märklig flathet från Finlands sida
Al-Sabti har fortsatt i samma spår i andra intervjuer. Senast för några veckor sedan sade han till Yle att det är helt upp till Irak att bestämma vilka människor som får komma till deras land eller inte, även om det rör sig om irakiska medborgare.

Ambassadör al-Sabtis retorik och utspel är helt främmande för vad som kan kallas diplomati mellan två nationer i fredstillstånd och liknar mer rena sjörövarfasoner. Finlands regerings flathet gentemot Iraks fientliga diplomati är lika märklig. Vilket övertag har Irak mot Finland som gör att landet så oblygt bedriver denna utpressning? Någon betydande handel mellan länderna finns inte och Finland behöver Irak lika lite som Irak behöver Finland.

Iraks tidigare ambassadör till Finland, Saad J Kendeel, sade i en intervju 2015 att irakierna som tar sig till Finland är högutbildade och förmögna och att de flesta valt Finland på inrådan av människosmugglare. Många av dem har betalat stora summor för att ta sig till Finland och är förståeligt inte nöjda över att skickas tillbaka, men det är inte Finlands skattebetalares uppgift att infria människosmugglares löften om guld och gröna skogar.

Finland ska givetvis inte betala någon lösensumma för att kunna utvisa utlänningar. Ger man efter för utpressare blir man bara pressad på mer pengar. Finland ska inte heller låta landet koloniseras under tvång av en fientligt inställd nation.

 

Dags att utvisa al-Sabti
Ambassadör al-Sabti behöver utvisas ur landet för att visa Iraks regering att deras skurkmetoder inte är välkomna. President Sauli Niinistö beslöt i början av juni att skicka 80 finska soldater till Irak för att assistera landets säkerhetsstyrkor med fredsarbete och rådgivning. Det beslutet behöver rivas upp av Niinistö, finländare ska inte spilla sitt blod för att försvara en skurkregim. Finland har under efterkrigstiden varit undfallen i sin utrikespolitik, men Irak är ingen stormakt och har inte besegrat Finland i krig. Det finns ingen orsak att Finland ska låta sig hunsas av ett land som Irak.

Likaså bör Utrikesministeriet riva upp sitt beslut att ge 10 miljoner euro i extra stöd till Irak för att bygga upp landet. Är Irak inte intresserat av att ta tillbaka sina egna ingenjörer, läkare och tekniker från Finland för att bygga upp sitt land så bör de inte heller vara intresserade av pengar från Finland för det syftet.

 

Inreseförbud behövs tills Irak samarbetar
Viktigast är att Finland inför ett inreseförbud för irakiska medborgare. De 15 000 som nekats uppehåll kommer troligtvis att öka till över 20 000 när nuvarande asylärenden behandlats färdigt och ifall migrationen blir enkelriktad kommer mängden människor som befinner sig i Finland utan tillstånd att öka för varje dag. Lika viktigt är att Finland inför de så kallade avvisningsenheterna och slutar ge fri rörlighet för dem som fått avslag på sina uppehållstillstånd och vägrar återvända.

Sedan 2015 har över 6000 asylsökande försvunnit från förläggningarna på grund av att dörrarna står öppna. Enligt polisen har hälften av dessa lämnat Finland för att pröva lyckan i andra länder, vilket innebär att tusentals andra gått under jorden för att infiltrera det finska samhället. Om utlänningar som nekats uppehållstillstånd kan röra sig fritt i samhället blir finsk migrationslag tandlös. Det är inte frågan om någon frihetsberövning att stänga dörrarna, de oönskade migranterna kan lämna Finland närhelst de önskar.

 

Ny ambassad visar finskt intresse för samarbete
Tills vidare gör finska myndigheter allt för att göra tillvaron i Finland så odräglig som möjligt för de som nekats asyl, med hopp om att de frivilligt ska ge sig av. En metod som inte väcker beundran hos någon människa, men det enda de kan göra tills regeringen vågar kräva att Irak samarbetar. Häromdagen kom nyheten att Finland efter nästan 30 år tänker öppna en ambassad i Bagdad på nytt, till en kostnad av miljontals euro. Utrikesminister Timo Soini (Blå) har i samband med det sagt att frågor kring utvisningarna av irakier står på agendan. Låt oss hoppas att ambassaden är en investering som kan komma finländarna till gagn.

Carl Kiviö