€42 000 för att undersöka ålänningars tillit

Lantråd Katrin Sjögren (L) beslöt idag att anlita ÅSUB för att undersöka vilken tillit ålänningarna hyser gentemot andra människor, myndigheter, media och politiker. Undersökningen kommer att kosta den blygsamma summan €42 000 och i regeringens...