Kategorier
Nyheter

Svenska Yle: ”Kunskap är ojämlikhet”

Svenska Yle upplyser idag via sin journalist Axel Nurmio sina läsare om att förberedelsekurser för antagningsprov till utbildningar ”stärker ojämlikheten” efter att undersökningar slagit fast att dessa kurser ökar kunskapen hos deltagare. Under rubrikerna ”jämställdhet” och ”ojämlikhet” skriver Nurmio att ”ungdomar vars föräldrar har gått en akademisk utbildning ofta har en bättre möjlighet att betala för förberedelsekurserna.”

Trumpkritikern Nurmio fortsätter att det nu finns planer på att åsidosätta kunskapskraven för antagningen till utbildningar och istället öka betydelsen av tidigare betyg, så att regeringstrogna elever inte går miste om viktiga studieplatser på grund av någon annans högre kunskapsnivå.

Som exempel på förberedelsekurser erbjuder en förening i Vasa en kurs inom juridik som består av ca 70 lektioner samt studiematerial till en kostnad av €500. En annan förening erbjuder en kortare förberedelsekurs för €310.