Kategorier
Nyheter

Enorm ökning i kostnaderna för kvotflyktingar på Åland under 2020

Ålands Nyheter rapporterade under förra veckan att höga tjänstemän inom Mariehamns har bestämt att staden ska ta in ungefär ett dussin så kallade ”kvotflyktingar” under hösten 2021 och att de har krävt att alla kvotflyktingar ska vara araber från Syrien. I samband med beslutet uttalade sig Barbara Heinonen i en intervju med Ålands Radio, där hon särskilt påpekade att det var bra att den finska staten inte har ifrågasatt kostnaderna som Mariehamn redovisat för mottagandet av kvotflyktingarna och som Finland betalat ersättning för.

Orsaken till Heinonens uttalande går att hitta i de färskaste siffrorna, som Ålands Nyheter begärt ut av myndigheten som ordnar med kvotflyktingar till Åland: Egentliga Finlands NTM-central. Ur sammanställningen framkommer det att Mariehamn redovisade nästan sex gånger högre kostnader för kvotflyktingar under 2020 jämfört med 2019. Drygt €430 000 har staden redovisat som sina kostnader under 2020, jämfört med €73 000 under 2019.

 

 

Ökade kostnader i nästan alla kommuner

Andra åländska kommuner har också ökat sina redovisade kostnader explosivt. Finström gick från att under perioden 2016-2019 ha €0 i kostnader för sina kvotflyktingar till att under 2020 redovisa kostnader på drygt €30 000. Kumlinge gick från €8000 i redovisade kostnader till över €50 000. Brändö har ökat sina kostnader från €400 till €57 000 och Saltvik har ökat sina kostnader från €700 till €42 000.

Endast Sund har redovisat minskade kostnader – från €33 000 under 2019 till €0 under 2020.

De kostnader kommunerna får ersättning för är socialbidrag till kvotflyktingarna, ”integrationsstöd”, återflyttningsbidrag, ”särskilda kostnader” och tolktjänster. Dessa kostnader betalas av Finland under tre år och efter detta belastas istället kommunernas skattebetalare.

Förutom dessa stöd får kommunerna också en fast summa om månaden per kvotflykting, som är €570 per månad för barn under 7 år och €190 per månad för alla andra. Dessa kostnader har sjunkit under 2020, eftersom antalet kvotflyktingar som har rätt till ersättning har minskat i antal i de åländska kommunerna.

Totalt har €2 227 000 betalats till de åländska kommunerna av finska staten för mottagandet av kvotflyktingar sedan 2016, då politiker i Brändö, Finström, Jomala, Kumlinge, Lemland, Mariehamn, Saltvik och Sund skrev avtal med NTM-centralen.

På bilden: Migranter vid gränsen Grekland – Turkiet