Kategorier
Nyheter

EU-bidrag användes av Visit Åland för att gynna egna anställda med tiotusentals euro

Den projektledare som anlitats av Visit Åland för att leda deras projekt ”Vandring på Åland” kommer att få motsvarande €7500 i månadslön i ersättning för sina tjänster. Såsom Ålands Nyheter tidigare rapporterat har Visit Åland beviljats ett stöd på €50 000 av skattebetalarnas pengar från landskapsregeringens budget och EUs jordbruksfond av LRs Näringsavdelning. Vår granskning visar att Visit Åland använt bidragspengarna för att gynna sina egna anställda och tidigare anställda. Dessutom finns det starka bevis som talar för att Visit Åland gjort en bluffupphandling av tjänsten som projektledare och valt vem som ska få jobbet redan före anbuden var inne. Efter att Ålands Nyheter ställt några inledande frågor satte Visit Ålands ledning munkavle på personerna inblandade i projektet.

Den projektledare som anlitats av Visit Åland för att leda deras projekt ”Vandring på Åland” kommer att få motsvarande €7500 i månadslön i ersättning för sina tjänster. Såsom Ålands Nyheter tidigare rapporterat har Visit Åland beviljats ett stöd på €50 000 av skattebetalarnas pengar från landskapsregeringens budget och EUs jordbruksfond av LRs Näringsavdelning för projektet. Vår granskning visar att Visit Åland använt bidragspengarna för att gynna sina egna anställda och tidigare anställda. Dessutom finns det starka bevis som talar för att Visit Åland gjort en bluffupphandling av tjänsten som projektledare och valt vem som ska få uppdraget redan före anbuden var inne. Efter att Ålands Nyheter ställt några inledande frågor har Visit Ålands ledning satt munkavle på personerna inblandade i projektet.

Enligt budgeten som Visit Åland lämnat in för projektet och som godkänts av Näringsavdelningens byråchef Susanne Strand ska de mesta av pengarna i projektet – totalt €30 000 – gå till Anita Lundin, som anlitas av Visit Åland via sitt företag ”Det lilla extra på Åland” för att arbeta som projektledare i vad som motsvarar heltid i fyra månader.

Ålands Nyheter kontaktade Visit Åland per e-post för att få bekräftat vem som skulle anlitas. Destinationsutvecklare Camilla Sommarström ville inte per e-post svara på frågan om huruvida Anita Lundin anlitats eller ej. När Ålands Nyheter ringer Sommarström berättar hon att det är Anita Lundin som ska anlitas, men hon vill ogärna medge att ersättningen till projektledaren motsvarar en månadslön på €7500, trots att €30 000 delat på fyra månader blir €7500 per månad. 

Var Anita Lundin den billigaste?
– Hon var inom den ramen som vi har budgeterat, jo. Och sen är det inte bara priset som styr, det är också kompetensen. Vad man har gjort tidigare, om man har jobbat med projekt, projekthandledning och sådant här. Det är flera olika kriterier man söker. Det finns ju en budget som man måste hålla inom Leader också.

Och det är €30 000 i ersättning för fyra månaders arbete?
– Jo, på heltid. Alltså det är fyra månaders som är utspritt från första oktober till sista juni.

Men totalt blir det fyra månaders arbete?
– Ja

Så det blir €7500 i månaden?
– Nej, det blir det inte. Man sprider ju ut summan på den här perioden första oktober till sista juni. Det är ju timbasis hon är anställd på.

Vad har hon i timmen då?
– Det vet jag inte om jag vill… alltså det är ju en överenskommelse som vi har kommit överens om, alltså enligt det som passar vår budget.

Men det är inga ytterligare pengar som hon ska få, förutom de här €30 000?
– Nej nej nej, utan hon är projektledare för projektet. Hennes företag är anställt för att göra det. Vi anställer ingen här på Visit Åland för att göra projektet.

Men ni har anlitat hennes företag för att göra det?
– Yes. Det är ingen som vi har anställt, utan det är en projektledare för projektet.

Men ni har anlitat henne?
– Ja.

Hon jobbar totalt fyra månader, men utspritt på flera månader. Hon jobbar alltså deltid?
– Ja, på timbasis eftersom projektet sträcker sig till sista juni 2020. Beroende på de åtgärder man gör inom projektet så kanske vissa månader kräver lite mer timmar och vissa månader lite mindre timmar på basen av den tidsplan vi har på vad som ska göras.

Om man slår ihop alla timmar som hon jobbar så blir det fyra månader 100% såsom det står i ansökan eller hur?
– Ja.

Och om man delar 30 000 på de fyra månaderna så blir det €7500 i månaden, eller hur?
– I månaden, nej. Det går ju på timbasis fortfarande. Det är ju inte en månadslön hon får, utan det är på timbasis som hon är anställd.

Hur många timmar ska hon arbeta för dessa €30 000?
– Det är ingen oskälig summa som projektledare, om det är det du menar.

Jag har inte sagt det, det är nog bara du själv som säger det nu.
– Nej, men jag tänkte att det låter så, vad är det du är ute efter?

Jag vill veta vad hon har betalt och hur mycket hon ska arbeta för det hon får betalt. Det som står i er ansökan och som ni har fått godkänt för är €30 000 för projektledartjänsten och hon ska arbeta 100% fyra månader. Och sedan kanske det är utspritt på flera månader?
– Ja, det är det.

Och då blir det en månadslön på €7500 eller hur?
– Det är det inte.

Varför är det inte det?
– Vart är det du vill komma?

Jag vill veta vad hon har i ersättning och hur mycket arbete hon ska utföra för den ersättningen. Och ersättningen vet vi ju, det är €30 000. Och som ni har uppgett ska hon arbeta utspritt på flera månader, men om man slår ihop det är det som att hon jobbar 100% i fyra månader, eller hur?
– Hon jobbar fyra månader utspritt från första oktober till sista juni.

Och hon jobbar inte heltid under alla de månaderna?
– Nej det gör hon inte. Det beror precis på hur projektet fortskrider också. Hon har ju fått en summa som hon ska utföra det här projektet för. Det har vi budgeterat in och sedan kommer det reseersättningar och sådant här till också, i och med att man måste resa inom projektet.

Så den reseersättningen kommer hon att få utöver de här €30 000?
– Nej, det gör hon inte.

Så hon ska använda €30 000 till att betala alla sina kostnader?
– Om hon har det, jo. De kommer att behöva göra det eftersom hon jobbar på hela Åland eftersom tolv kommuner är med.

I det som ni har fått bidrag för så är det en projektledare 100% i fyra månader från Leader – från EUs jordbruksfond – eller hur?
– Från Leader, ja.

Och de pengarna kommer från EU och landskapet och betalar hennes lön som projektledare?
– Alltså när man gör ett Leader-projekt och man ska göra åtgärder så måste man ju ha någon person som gör det. En projektledare för att utföra det. Annars är det ju ingenting som händer. Det är därför man söker Leader-projekt i första hand, för att kunna göra olika åtgärder. För att kunna få någonting till stånd. För vi kan inte anställa någon person här på Visit Åland för att göra det från vår egen ordinarie budget. Då måste man göra ett projekt som man kan söka pengar för, för att kunna göra det. Om man inte gör det, så händer ingenting.

Varför har ni inte använt er ordinarie budget till det här?
– Vi har inga resurser för det, nej.

Ni får en miljon euro om året ungefär, eller hur?
– Ja, det där kommenterar jag inte, det får du prata med Lotta Berner Sjölund (Visit Ålands vd) om. Du känner väl till Leader – att det är flera olika utvecklingsåtgärder för att utveckla Åland? Och då är det ju bättre att man kanske har möjlighet att söka de här pengarna för att utveckla Åland och göra de här åtgärderna, än att man inte gör det. Jag ser det som positivt.

Det får var och en ha sin åsikt om. Det som jag skulle vilja veta är ifall Anita Lundins bolag får €30 000 i ersättning för en projektledartjänst?
– Ja.

Och det som ni fått beviljat bidrag för är en konsulttjänst – projektledare – på 100% i fyra månader?
– Ja.

Så hon jobbar sammanlagt i fyra månaders tid heltid om man slår ihop det?
– Ja, i stort sett ja, som vi har uppskattat det.

Och det får hon €30 000 för?
– Ja, om man räknar det på en timbasis. På de timmar som vi räknar med att hon ska jobba.

Hur många timmar har ni räknat med att hon ska jobba?
– Ja man räknar 150 timmar i månaden. Det är väl en 37,5 timmars tjänst i veckan på heltid.

Så då blir de ju €7500 i månadslön?
– På 150 timmar?

Om man jobbar fyra månader, 100%?
– I regel har vi räknat det, ja.

Skulle det gå att få en kopia på anbudet som ”Det lilla extra på Åland” gav till er och har ni något skriftligt resonemang till varför ni valde det anbudet framför de två andra?
– Vi har de papperna, men jag har ingen skyldighet att skicka dem till dig.

Du har ingen skyldighet att skicka dem, men skulle man kunna få dem?
– Nej. Vi har skickat dem till Leader och vi behöver inte skicka dem vidare sedan.

Kommer du ihåg vad det var som gjorde att ni valde henne? Du sa att det var en avvägning av kompetens och pris?
– Det är de två blandat vi hade som kriterier.

Vad hade det företaget för bättre kompetens än de andra anbudsgivarna?
– Det är vad man har för erfarenhet och kompetens, vad man har gjort tidigare, jobbat som projektledare, sådana olika faktorer som gör det.

Var det något speciellt?
– Nej.

Kommer du ihåg vad de andra hade för pris?
– Nej, det kommer jag inte ihåg. Jag har det inte framför mig nu, tyvärr.

Har ni jobbat tidigare med det här företaget?
– Nej, det har vi inte.

Så hon redovisade sin kompetens och det gjorde också de andra och utgående från det valde ni?
– Absolut. Precis som man måste göra enligt Leader.

Enligt regelverket för Leader-bidrag måste varje kostnad inom ett projekt som överskrider €10 000 konkurrensutsättas och åtminstone tre offerter måste begäras in i ansökningsskedet. Konkurrensutsättningen måste dokumenteras skriftligt och en skriftlig motivering måste  ges till varför ett visst anbud antas. Ålands Nyheter har kontaktat Alexandra de Haas på Leader Åland för att begära ut den dokumentation som Visit Åland lämnat in, men hon vill inte lämna ut dokumenten, utan hänvisar istället till landskapsregeringen.

I dokumenten som Ålands Nyheter får av landskapsregeringen framgår det att Anita Lundins offert var den billigaste utav tre anbud som begärts in av Visit Åland. Det framgår också att Anita Lundin tidigare varit anställd hos Visit Åland och att en annan av de tre personerna som fick chans att ge anbud på projektet är en kvinna som är anställd på chefsposition hos Visit Åland för närvarande.

Camilla Sommarström nekade i intervjun till att Visit Åland tidigare anlitat Anita Lundins bolag, men ur dokument från Visit Åland framgår det att Lundin däremot varit heltidsanställd på Visit Åland under flera år samtidigt som Sommarström varit det.

Som orsak till att hon borde få tjänsten som projektledare hänvisar Lundin i sin ansökan bland annat till att hon tycker om att segla och åka skidor, men skriver inte något om hur hon tänker utföra uppdraget eller vilken tid det ska ta i anspråk. Hon begär €40 i timmen plus moms, vilket blir en ersättning på €50 i timmen. De andra, dyrare konsulterna, beskriver i detalj vilken tid uppdraget ska ta dem i anspråk och specificerar också vilka uppgifter de ska utföra.

I beslutet att anlita Lundin skriver Sommarström att beslutet baseras till 50% på priset hon erbjöd och till 50% på hennes tidigare kompetens och erfarenhet. Beslutet att anlita Anita Lundin meddelades 20 maj.

En annan av Visit Ålands fast anställda har också anlitats i projektet via sitt företag för att utföra översättning, till en ersättning av €60 per timme. Totalt ska personen få €1560 för 26 timmars arbete.

Både personalutgifter och talkoarbete räknas som stödberättigande utgifter för Leader-projekt, men skillnaden är att talkoarbete också räknas som en egen investering i projektet, vilket personallöner inte gör. Ju mer en förening eller annan stödmottagare redovisar som egen investering, desto mer bidrag betalar EU och landskapsregeringen ut. Visit Åland har redovisat över 1000 timmars talkoarbete inom projektet, varav deras samarbetspartners ska arbeta 733 timmar frivilligt och Visit Ålands personal ska arbeta 324 timmar frivilligt. Deras samarbetspartners är byalag och andra kommunala aktörer, som ska utföra det praktiska arbetet med att skylta vid och runt vandringsleder. De ska också betala själva för att få materialet levererat till vandringslederna.

Enligt Leaders regelverk räknas obetalt frivilligt arbete som en investering till ett värde av €15 per arbetad timme. Visit Åland har dock redovisat personalens avlönade arbetstid som talkoarbete i bidragsansökan, inklusive Camilla Sommarströms eget arbete. På det sättet har föreningen lyckats få ut extra pengar i bidrag från EU och landskapsregeringen, som de inte hade fått ifall de redovisat sitt arbete som lönekostnader. I dokument som Ålands Nyheter fått ut av landskapsregeringens näringsavdelning redovisas Visit Åland-personalens arbete som ”talkoarbete” och ”vederlagsfritt arbete”. Sommarström kommer att arbeta 152 timmar med avlönat talkoarbete i projektet som hon planerat själv. När Ålands Nyheter talar med Sommarström hänvisar hon till att ”systemet” är uppbyggt så:

Ni har redovisat att ni ska göra talkoarbete, eget arbete. Destinationsutvecklaren – jag antar att det är du – er webbredaktör, er turistinformationsansvarige och ekonomi.
– Ja.

När ska ni göra det här talkoarbetet? Det är ju gratisarbete, så det gör ni väl inte medan ni är på jobb på Visit Åland?
– Jo, det räknas som talko, det.

Men ni lyfter ju lön själva?
– Det är vår egen tid på arbetet.

Så ni får lön för det, men ni får också bidrag för att det är gratisarbete?
– Man räknar det som talko. Det där får du prata med Alexandra de Haas om. Man måste ha med talkoarbete för att få… Det är samma sak från kommunen också.

Man måste inte det, man kan investera egna pengar, men man kan annars göra talkoarbete.
– Vi har en del i projektet och om inte vi gör vår del kan inte projektet genomföras.

Ni kunde ha investerat egna pengar för er del, eller hur?
– Det är en uppskattad del, sedan kommer det säkert att gå över de timmarna. De får vi ta inom vårt ordinarie arbete, så att säga.

Så när du och webbredaktören och turistinformationsansvarige arbetar med det här projektet ”Vandring på Åland” på Visit Ålands kontor, då redovisar ni det också som frivilligarbete in natura?
– Hur vi redovisar det där har jag ingen skyldighet att berätta tycker jag. För vi gör ju efter hur vi ska redovisa för Leader. Vår målsättning är att få det här projektet genomfört och för att kunna göra olika åtgärder.

Och då kan man slira lite på hur man redovisar in natura-arbete och vad man kanske lyfter lön för?
– Vi skulle inte få det här godkänt om vi inte har det enligt Leaders kriterier. Man måste ju följa deras anvisningar om hur man ska redovisa det. Det går inte att få det godkänt hur som helst. Det finns ju kriterier på hur man ska göra när man redovisar de här stödberättigande kostnaderna och det måste man följa.

Så er plan är att ni lyfter lön när ni egentligen gör arbete för det här projektet?
– Nu förstår jag inte din fråga riktigt.

Eftersom ni redovisar talkoarbete. Men ni kommer att lyfta lön från Visit Åland medan ni gör talkoarbetet? Är det in natura?
– Alltså vi gör ju det här inom vår ordinarie verksamhet också, när man måste sätta det som talkoarbete. Och har du frågor kring talkoarbete och hur man resonerar kring det så får du prata med Alexandra de Haas. På Leaders hemsida finns det precis vilka stödberättigande kostnader det ger för varje projekt. Och de anvisningarna måste man följa när man söker Leader-projekt. Annars får man inte godkänt. Om vi inte får kostnaderna godkända så kan vi inte driva projektet heller.

Ni har redovisat att Visit Ålands anställda ska arbeta 324 timmar talko och era samarbetspartners kommer att arbeta 733 timmar talko. Kommer de också att lyfta lön av Visit Åland när de arbetar?
– Vem pratar du nu om?

Era samarbetspartners.
– Du menar de här frivilliga byalagen och kommunerna?

Precis.
– De måste ju redovisa talko. De kommer att spika upp skyltar, måla kanske markeringsstolpar, bygga kanske om det behövs rastbord. Och det gör de som frivilligt arbete och det redovisas som talko – enligt Leader.

Kommer Visit Åland att ge dem någon lön för det?
– Nej, absolut inte!

Men Visit Åland ger dig och dina kollegor lön för det?
– Alltså talko redovisas precis på samma sätt, så vill du grotta dig i det här talkoarbetet så får du ju prata med Alexandra de Haas. Det är ju på ett sätt som man måste redovisa talkoarbetet och få det godkänt. Man måste ha talko med när man söker Leader-projekt.

Jag tror inte att man måste det, men jag undrar varför ni inte betalar dem också för deras arbete, när ni själva får betalt?
– Nämen, det är så systemet är uppbyggt.

Vem har byggt upp det systemet?
– Det får du fråga Leader Åland. Jag jobbar inte för Leader Åland.

Nej, men du jobbar väl för Visit Åland och är deltagande i det här projektet?
– Jo men om du vill veta mera ingående hur Leader Åland fungerar så borde du sätta dig in i det först – att hur fungerar Leader Åland och hur gör man de här projekten.

Jag frågar dig för det är ju Visit Åland som har planerat det här projektet?
– Jo men Alexandra är ju den som är kontaktperson för Leader Åland.

Som har godkänt projektet?
– Det är flera omgångar det här. Det är inte så att hon sitter och godkänner projekten, utan det går ju till landskapsregeringen också. Så det är två processer före man får godkänt.

 

Utdrag ur anbudsdokument
I Kumlinge var det känt vem som vunnit upphandlingen redan före anbuden blivit inlämnade

 

Vad som skiljer offerten från Anita Lundin från de andra konsulternas anbud är att den saknar datum. De andra anbuden kom in 6 respektive 7 maj 2019. Den 20 maj meddelas beslutet att anlita Lundin som projektledare. I en bilaga till ett protokoll som Ålands Nyheter tagit del av från Kumlinge kommuns förvaltning omnämns däremot Anita Lundin som projektledare för Leader-projektet redan den 30 april 2019, en vecka före anbuden var inne. Ålands Nyheter ringer upp Camilla Sommarström för att ställa följdfrågor, men det blir locket på:

Visst var det så att ni begärde in tre anbud för tjänsten som projektledare?
– Ja.

Var det du som begärde in anbuden?
– Ja.

Hur kommer det sig att ni begärde in anbud från två personer som arbetade på Visit Åland och bara ett anbud utifrån?
– Det är bestämt så från min chef att när det är frågor kring det här projektet så är det Lotta Berner Sjölund du ska vända dig till. Så har hon beslutat nu och jag får inte kommentera någonting mera. 

Är hon på jobb idag?
– Jo, men hon sitter upptagen hela dagen.

Under flera dagars tid försöker Ålands Nyheter upprepade gånger få kontakt med Visit Ålands verksamhetsledare Lotta Berner Sjölund. Ibland kopplar hennes telefon till Visit Ålands växel, där personen som svarar säger att hon sitter i möten hela dagarna eller är bortrest. Berner Sjölund svarar inte heller på sin e-post. Ålands Nyheter ringer upp Anita Lundin, som också verkar ha fått besked om att inte svara på frågor:

Jag vill fråga om projektet ”Vandring på Åland”.
– Då får jag hänvisa till Lotta Berner Sjölund på Visit Åland, hon svarar på alla frågor gällande detta.

Men visst är du och ditt företag anlitat för att göra projektledning?
– Det stämmer.

Jobbade du på Visit Åland när du fick anbudsförfrågan?
– Nej, det gjorde jag inte.

Du var mässansvarig på Visit Åland?
– Ja, men det var många år sedan.

Så du slutade jobba på Visit Åland för många år sedan?
– Ja, jag har inte jobbat på Visit Åland, varit anställd eller projektanställd där, så jag har inte jobbat.

När fick du veta att det var ditt anbud som valdes?
– Jag kommer inte ihåg vilket datum det var. Det var när anbudsförfrågan gick ut. Det kan ha varit i maj, jag är inte säker.

Det var inte i april eller tidigare?
– Nej. Jag vet inte vilket datum, men det var i alla fall efter att tiden hade gått ut.

Före det så hade du inte arbetat med det här projektet?
– Nej, jag har inte varit anställd eller någonting på Visit Åland. Men Lotta har bett om att svara på frågor gällande projektet i sig, sedan kan jag svara på om jag har jobbat eller inte. Jag jobbar ju halvtid på Skördefestens Vänner.

Och du slutade jobba på Visit Åland runt 2016?
– Det kan det ha varit. 

Var ditt företag anlitat av Visit Åland innan de begärde in anbud för projektet?
– Jag har gjort vissa uppdrag åt Visit Åland, så ja det har jag. Men det får du ta med Visit Åland.

Har de uppdragen haft något att göra med projektet ”Vandringsleder på Åland”?
– Jag hänvisar till Visit Åland i den här frågan.

Det är ju en ganska enkel fråga tycker jag, om du har jobbat med det tidigare eller inte, före du fick anbudet?
– Ja, men när det gäller vandringarna så har jag fått att då är det Lotta som svarar på frågorna.

Okej, men du har inte arbetat med de här vandringslederna före Visit Åland begärde anbudet av dig?
– Projektet är inte igång, så att säga. Jag hänvisar till Lotta, som får svara på de frågorna.

Det är inte så att Visit Åland har gjort en falsk anbudsförfrågan med dig?
– Nej, verkligen inte.

Det finns folk som säger att de visste att du var projektledare för det här projektet redan i april, före anbuden var inne.
– Nej, men det har inte varit ett Leader-projekt.

Men det finns folk som säger att de visste redan i april att du skulle vara projektledare för det här.
– Ja, men det var inte färdigt före offertförfrågan var klar.

Men hur kom ditt namn fram i det före offerten var klar?
– Mitt namn? Ja, jag har väl den bakgrunden som behövs.

Ditt namn var som kontaktperson för projektet innan anbuden var inlämnade.
– Jag hänvisar till Lotta vad gäller frågorna som rör det här projektet. Det är ingen idé att du frågar mer, utan jag hänvisar till Lotta. 

Du har inte själv skickat ut att du var projektledare före du var det?
– Nej, det har jag inte.

Var det 20 maj som du fick reda på att du skulle vara projektledare?
– Jag har inte datumet i huvudet, det står i offertförfrågan vilket datum som jag fick anbudet godkänt, men då visste man inte om det här projektet skulle bli av eller inte. Det fick vi ju reda på i september.

Kommer du ihåg vilket datum du lämnade in ditt anbud?
– Det var dagen innan deadline tror jag, eller om det var samma dag.

Varifrån tror du att de här människorna har fått det ifrån, varför de säger…
– Jag hänvisar till Lotta, jag diskuterar inte. Jag hänvisar till Lotta i de här frågorna.

Från Kumlinge kommun bekräftar en tjänsteman att datumen som står i protokollen är riktiga. Dokumentet där Anita Lundin omnämns som projektledare är daterat den 30 april och behandlades av byggnadstekniska nämnden den 15 maj. Efter att Ålands Nyheter varit i kontakt med Visit Ålands styrelseordförande Terese Flöjt svarar Berner Sjölund till sist på frågor per e-post:

Varför begärde ni anbud av två personer som jobbat för Visit Åland och endast ett anbud från utanför
– Vi har god erfarenhet att våra tidigare projektledare och startsträckan är kortare när man redan känner till organisationen och dess verksamhet.

När togs Anita Lundin in i projektet?
– Avtal med projektledare för projektet Vandring på Åland tecknas under nästa vecka.

Arbetade Anita Lundin som ledare för projektet före ni begärde in anbud för uppdraget som projektledare?
– Det Leaderfinansierade projektet Vandring på Åland beviljades medel i början av september. Före det var Camilla Sommarström ansvarig för att få ihop en projektansökan till Leader Åland.

Camilla Sommarström är kontaktperson för projektet och har lett upphandlingen, varför säger hon i telefon att hon inte får svara på frågor?
– Camilla Sommarström har redan svarat på frågor i det här ärendet. Enligt Visit Ålands policy svarar vd på ytterligare frågor.

Har Visit Åland instruerat anbudsgivare i vilka priser de ska sätta på sina anbud?
– Nej.

Ert samarbete med Fastighetsverket var avslutat i juni 2018. Vad har gjorts i projektet under tiden som förflutit sedan dess fram till att Leader-projektet börjar nu i oktober?
– Samarbetet med Fastighetsverket är ett separat utvecklingsprojekt. Diskussionen med Fastighetsverket fortskrider om hur man ytterligare kan förbättra servicen för besökaren längs med landskapets vandringsstigar.

Projektledarens uppdrag är att beställa stolpar och skyltar, samt hålla ordning på de frivilligas timredovisning. Är detta värt en ersättning på €30 000?
– Uppdraget är bredare än så och framgår ur projektansökan.

Visit Ålands egen personal ska enligt projektbudgeten arbeta som ”talko” i projektet i 324 timmar. Varför redovisar ni detta som talkoarbete istället för som en lönekostnad?
– För att Leader inte finansierar hela lönekostnaden.

Varför har ni anlitat företaget X, som drivs av en av era anställda, till projektet istället för att upphandla uppdraget?
– Hon har ett eget företag. Det rör sig om ett mindre arbete som görs utanför arbetstid på Visit Åland.

Varför är projektets budget så att den hamnar nästan exakt på gränsen där man inte får mer bidrag (€83 000)? Var syftet att få så mycket bidragspengar som möjligt?
– All utveckling kostar och alla projekt Visit Åland driver behöver finansieras på något sätt.

Camilla Sommarström är kontaktperson för projektet och kommer också att anlitas i 152 timmar inom projektet. Hon har också berättat att hon kommer att få lön för det arbetet, trots att det redovisas som ”talko”, samt redovisas som ”vederlagsfritt arbete”. Är det rätt att anlita sig själv i ett projekt på det viset?
– Camilla Sommarström ställer inte upp som privatperson utan som anställd på Visit Åland. Visit Åland finansierar Sommarströms arbetsinsats med andra medel än Leadermedel, hon får alltså inte dubbellön. Hur Leader väljer att formulera sig kan bara Leader ta ställning till.

Varför avlönas inte samarbetspartnerna också, endast Visit Ålands personal?
– Samtliga samarbetspartners finansierar sin talkoinsats på annat sätt än genom Leader-finansiering, skriver Berner Sjölund.

Det maximala bidraget man kan få för ett Leader-projekt är €50 000 och Visit Ålands projekt stannar på €49 995 i bidrag, vilket ger starka indikationer på att projektets främsta syfte har varit att bidragsmaximera till Visit Ålands fördel. Det finns inget inom regelverken som hindrar ett projekt från att vara större i omfattning, men om budgeten är större än €83 333 stannar bidragen på €50 000 och ökar inte mer. Visit Ålands projektbudget blev totalt €83 258. 

Ur projektbudgeten framkommer det att Visit Åland krävde att få 80% av projektets budget i bidrag, vilket inte godkändes av landskapsregeringen. Hade Visit Åland fått 80% av projektets budget i bidrag hade deras egen penningsats varit endast €800 – till projektet som de budgeterat till över €80 000.

Fotnot: Artikelförfattaren driver turismverksamhet på Åland

Foto, omslagsbild: Leah Kelley