Facket JHL säger nej till vaccinationstvång för arbetare inom vården

Fackföreningen JHL för arbetare verksamma inom kommunal och offentlig sektor, säger nej till regeringen Sanna Marin (S) förslag på vaccinationstvång för Covid-19 för vårdpersonal.

I ett pressmeddelande skriver förbundet att de har en positiv inställning till vaccinen, men att regeringens lagförslag inte ska tolkas som att vårdpersonal får tvångsvaccineras:

– Det är i första hand arbetsgivarens skyldighet att genom riskbedömning skapa trygga förhållanden på arbetsplatserna genom att upprätta arbetarskyddsplaner på arbetsplatserna. Man kan förutsätta att social- och hälsovårdspersonalen har bästa tänkbara skydd mot en livsfarlig sjukdom, men ett sådant krav kan inte genomföras utan att man också beaktar arbetstagarnas mänskliga rättigheter. Därför är det viktigt att företagshälsovården kopplas tätt ihop med vaccineringarna av social- och hälsovårdspersonalen, säger ordförande Päivi Niemi-Laine.

Hon fortsätter med att det är arbetsgivarnas skyldighet att ordna med andra arbetsuppgifter för de som inte vill vaccinera sig och att ingen arbetsgivare har rätt att säga upp någon för att personen inte var vaccinen.

Arbetsgivarna får inte heller kräva ”coronapass”, det vill säga intyg på vaccination av arbetstagarna, under några omständigheter.

– Lagen förbjuder arbetsgivaren att fråga om vaccinations- eller sjukdomsinformation eller att skriva ner sådan information. Det är ändå tillåtet att diskutera saken informellt på arbetsplatsen. Arbetsgivaren får ändå inte på något sätt pressa arbetstagarna att diskutera frågan, säger Niemi-Laine.

Hon avslutar med att rätten till försörjning och till att arbeta är tryggad i grundlagen.

På bilden: Päivi Niemi-Laine, foto: JHL