Kategorier
Nyheter

Utlänning frias från anklagelse om våldtäkt: Ord mot ord

Ord stod mot ord i en rättegång, där en ung utländsk man stod åtalad för att ha våldtagit en kvinna i Mariehamn sensommaren 2019.

Ostridigt var att kvinnan bjudit hem honom till sin bostad och att de under kvällen haft samlag. Berättelserna gick isär om huruvida samlaget varit frivilligt.

DOKUMENT

Ålands tingsrätt R 20/169

Kvinnan berättade att hon gått och lagt sig och att mannen sedan kommit och lagt sig i hennes säng och börjat ta på henne. Hon hade sagt nej, men han hade tvingat av henne kläderna och våldtagit henne, trots hennes upprepade protester. Efter våldtäkten hade kvinnan stannat kvar i bostaden och inte försökt fly. Detta motiverade hon med att det var hennes bostad. Istället skickade hon ett meddelande till en bekant och gick sedan för att duscha. När hon duschade hörde hon hur mannen stängde dörren efter sig när han lämnade bostaden.

Till sin bekanta berättade kvinnan att hon blivit våldtagen, sedan ringde hon till sin far, som bad henne ringa polisen. Kvinnan berättade om sitt själsliga lidande efter händelsen.

Den anklagade mannen berättade att kvinnan bjudit in honom till sin bostad och att han lagt sig i sovrummet bredvid henne. Enligt honom var det kvinnan som tagit initiativet och själv tagit av sig kläderna före samlaget. Mannen sade att han bandat delar av samlaget med ljudinspelningen på sin telefon och denna inspelning presenterades också som bevis i tingsrätten.

Enligt mannen kunde kvinnan ha blivit sårad av att han åkte hem så snart efter samlaget. Detta förklarade han med att skulle jobba nästa dag.

Även mannen berättade om sitt själsliga lidande av anklagelserna.

Kvinnans bekanta var kallad som vittne. Hon berättade att hon ville besöka kvinnan under tiden som mannen var i lägenheten, men fått ett meddelande om att hon inte får komma. Vittnet hade väntat i sin bil utanför lägenheten tills hon såg mannen lämna den. Hon hade uppfattat det som att kvinnan ville vara ifred med mannen.

 

Bevis saknades

Mannens ljudinspelning från samlaget spelades upp för tingsrätten. I den hördes en kvinnoröst fråga vad klockan var och en mansröst svara vad klockan var. Sedan hörs ljud som påminner om samlag. Polisen hade närmare undersökt ljudfilen och kommit fram till att den troligtvis blivit manipulerad av den misstänkte mannen. Tingsrätten gav inte särskilt mycket för ljudinspelningen, men konstaterade också att det inte är den anklagades uppgift att bevisa sin oskuld.

Kvinnan ansågs som mer trovärdig än mannen, men enbart detta räckte inte för någon fällande dom:

”När ord står mot ord räcker det inte med att målsäganden är mer trovärdig än svaranden och inte heller är det avgörande att målsäganden har sanningsplikt. Domstolen ska vid bedömningen av trovärdigheten fästa vikt vid om berättelsen är sammanhängande, detaljerad, realistisk och oföränderlig. Bevisvärderingen måste alltid göras från fall till fall men enbart en trovärdig berättelse från målsäganden är i de flesta fall inte tillräckligt för en fällande dom.”

Kvinnan hade inte heller kunnat förklara exakt hur den anklagade mannen lyckats få av henne kläderna. Åtalet mot mannen förkastades.