Kategorier
Nyheter

Fängelsestraff föreslås för brott mot inreseförbud

Utlänningar som belagts med inreseförbud till Finland ska kunna få fängelsestraff ifall de åter tar sig in i landet. Detta föreslår Justitieministeriet.

Idag straffas de som bryter mot inreseförbud nästan uteslutande med böter, men enligt det nya förslaget ska infiltratörer kunna dömas till fängelse i högst ett år. Detta innebär också en kraftigt ökad samhällskostnad, då dagens bötesförfarande byts mot en rättsprocess med fullskalig förundersökning, åtalsprövning och rättegång. Behandlingstiderna kommer att förlängas och polis, gränsbevakning, åklagare och domstolar kommer att få en ökad arbetsbörda.

Enligt Gränsbevakningen skedde 568 brott mot inreseförbud år 2015 och sedan dess har mängden minskat. Enligt Justitieministeriet är ester de värsta förbrytarna. Ministeriets förslag beräknas belasta budgeten med €670 000 per år och ska nu behandlas av riksdagen.

På bilden Helsingfors hamn, foto: Ralf Roletschek