Kategorier
Nyheter

Landskapsregeringen vill se höjda skatter för att hålla varmt hemma

Landskapsregeringen gav igår via finansminister Mats Perämaa (L) sitt utlåtande om Finlands regerings förslag om höjda energiskatter. Enligt förslaget ska skatten på uppvärmningsbränslen höjas och baseras på deras koldioxidutsläpp inte bara under användning utan också under produktion och transport. Staten räknar med att kunna exploatera de finska skattebetalarna på 38 miljoner euro per år med dessa höjda skatter, som är en del av vad regeringen Juha Sipilä (C) kallar ”hållbar utveckling” i budgetpropositionen för 2019.

Perämaa kritiserar den finska regeringen för att inte ha gett ett fullständigt underlag på svenska för landskapsregeringen att ta ställning till, vilket enligt honom begränsar förutsättningarna för att ge ett utlåtande. Landskapsregeringen ställer sig ändå positiv till de höjda skatterna utgående från den information de fått.

De höjda inhemska skatterna är inte de enda åtgärder Finlands regering vill vidta mot hushållens uppvärmning. Senast i våras reste energiminister Kimmo Tiilikainen (C) till Paris för att kräva att även hushållens uppvärmning skulle belastas med EUs koldioxidskatter. Då kommer den som önskar hålla varmt i sitt eget hem att tvingas köpa utsläppsrätter som auktioneras ut av EU eller utav bolag som fått sina utsläppsrätter gratis.

Enskild föredragning med Mats Perämaa

På bilden: Mats Perämaa, foto: Landskapsregeringen