Kategorier
Nyheter

Finskor offer för 80% av asylinvandrares sexbrott – hälften av dem flickor under 18

Polisyrkeshögskolan publicerade igår en undersökning i samarbete med Migrationsverket, där det framkommer att det under 2016 registrerats 1565 brottsanmälningar där den misstänkte eller brottsoffret varit asylsökare. Misshandel och hotelser har varit särskilt vanliga brott bland asylsökare, följt av egendomsbrott och sexuellt våld.

 

Över 130 finskor utsatta för asylinvandrares sexbrott under 2016

Sexuella brott begicks i 8 av 10 fall mot finska kvinnor och nästan hälften av övergreppen begicks mot flickor under 18. Totalt 131 finska medborgare blev offer för asylsökande karlars sexualbrott under 2016. Undersökningen ger också flera exempel på hur kvinnliga asylsökande blivit våldtagna och utsatta för sexbrott av manliga asylsökande på flyktingförläggningar. 9 av 10 offer för asylsökandes sexuella våld var kvinnor eller flickor.

 

Våldtäkt det vanligaste sexbrottet – allmän plats vanligaste brottsplatsen

Bland sexualbrotten som asylsökande misstänktes för var våldtäkt det vanligaste, med 32% av anmälningarna, varav 16% var gruppvåldtäkter. 16% av anmälningarna var för sexuella trakasserier, 14% för sexuellt utnyttjande och 11% för sexualbrott mot barn. 3 av 5 sexuella övergrepp med asylsökande som misstänkta gärningsmän skedde på allmänna platser, 1 av 5 i privata bostäder, 1 av 10 på flyktingförläggningar och 1 av 4 på okänd plats.

 

108 av 116 misstänkta för sexualbrott kom från islamiska länder

2 av 3 sexuella övergrepp skedde under kväll och natt och helgerna var särskilt intensiva. Irakier var misstänkta i två tredjedelar av sexualbrotten och samtliga misstänkta asylsökande härstammade antingen från Irak, Afghanistan, Marocko, Iran, Bangladesh, Kamerun, Somalia eller Syrien.

I undersökningen varnas det för att offren för asylsökares sexualbrott ofta varit minderåriga flickor som söker sig till karlarna för att få tillgång till tobak och rusmedel.

3 av 4 brott mellan asylsökande och finländare ägde rum på allmän plats. Enligt undersökningen begick asylsökande minst brott mellan kl 5 och klockan 10. Därefter ökade brottsligheten alltsom dagen framled, med ett kraftigt fall runt kl 16, som återhämtar sig direkt efter att middagen är avslutad kl 17. Klockslagen 19 – 20 var de mest brottsintensiva enligt undersökningen.

 

Irakier 62% av misstänkta gärningsmän

Totalt 1052 asylsökande misstänktes för brott under 2016 och i stort sett alla var karlar, som tillsammans representerade 29 nationer. Två tredjedelar var irakier och åldern på de misstänkta var jämnt fördelad. Asylsökande från Afghanistan var misstänkta i en tiondel av brotten. En dryg tredjedel av brottsanmälningarna rörde misshandel och hot mellan invandrare. Runt hälften av alla brottsoffer var irakier och en fjärdedel finländare.

 

Religiösa och kulturella stridigheter tas med till Finland

Enligt Polisyrkeshögskolan beror våldet bland asylsökande på att de tar med sig religiösa och kulturella konflikter för att fortsätta striderna i Finland. En annan orsak är enligt undersökningen att invandrarkarlarna tar ut sin ilska över sina levnadsförhållanden i Finland på flyktingförläggningarna och personalen som arbetar där. 65-80% av asylsökare i Finland är män enligt undersökningen, som konstaterar att 95% av asylsökande som misstänktes för brott var karlar.

 

En femtedel av Algerier misstänktes

Undersökningen jämför också de misstänktas andel av den totala mängden asylsökande på basis av ursprungsland. Algerier konstateras vara kraftigt överrepresenterade som misstänkta gärningsmän jämfört med andra landsmän. Var femte asylsökande från Algeriet misstänktes under 2016 för brott. Bland andra asylsökande misstänktes under 2016 för brott 16% av vitryssarna, 13% av Marockanerna och mindre än 10% av varje övrig nationalitet. Bland irakiska asylsökande misstänktes 3% för brott under 2016.

 

Första rapporten av sitt slag

Polisyrkeshögskolans undersökning är den första som gjorts av sitt slag i Finland och polisärenden i anknytning till asylprocessens byråkrati har inte tagits med i statistiken. Högskolan rekommenderar årligt återkommande rapportering av kriminell aktivitet som berör asylsökande.

Rättelse: I den första artikeln framkom det inte att Polisyrkeshögskolan gjort undersökningen i samarbete med Migrationsverket.