Kategorier
Nyheter

Föreningen Ålands Näringsliv fick €130 000 i bidrag

Tjänsteman Ralf Stolt på landskapsregeringens Näringsavdelning beslutade 22.12.2017 att tilldela drygt €131 000 av skattebetalarnas pengar till bidragsföreningen Ålands Näringsliv. Hälften av summan står landskapsregeringen för och andra hälften kommer från EU.

Ålands Näringsliv leds av verkställande direktör, bankiren och Trumpkritikern Anders Ekström samt styrelseordförande, bankiren Peter Wiklöf.

Tjänstemannabeslut 22.12.2017