Kategorier
Nyheter

Fick €8000 i bidrag för kräftkurs

Kategorier
Nyheter

€6500 i bidrag till båtramp

Byråchef Jenny Eklund-Melander på landskapets fiskeribyrå beviljade igår €6500 av skattebetalarnas pengar i ett bidrag till ”Samfällda för Ödkarby Sålis och Ovanåker byar” för bygget av en sjösättningsramp för båtar i Vandöfjärden i Finström. Sjösättningsrampen i insjön kommer enligt byråchef Eklund-Melander att öka sysselsättningen bidra till den territoriella sammanhållningen inom Europeiska Unionen. Tjänstemannabeslut 16.4.2018

Kategorier
Nyheter

Förenings EU-bidrag går till styrelsemedlemmarnas egna firmor

Byråchef Susanne Strand på landskapets Näringsavdelning beslöt i onsdags att bevilja drygt €24 600 av skattebetalarnas pengar till Eckerö Båtförening, som leds av styrelseordförande Dan Sundström. Föreningen tecknade i juli 2017 ett avtal med landskapets fastighetsverk för att arrendera Enskärs fd sjöbevakningsstation under åtminstone 10 års tid, till en kostnad av €1000 per år. Under hösten […]

Kategorier
Nyheter

Leader Ålands Kristian Packalén vägledde Kökar kommun i fusk med EU-bidrag

Ålands Nyheter har tagit del av ett protokoll från Kökar kommuns näringsnämnd daterat april i år där det beskrivs hur Leader Ålands ordförande Kristian Packalén uppmanar kommunen att fuska för att kunna få Leaders bidragspengar. Packalén berömmer kommunens politiker för flitigt bidragssökande och ger rekommendationer om hur de ska gå till väga för att kunna […]