Kategorier
Nyheter

Företagare får €72 000 i stöd för att öppna café i Mariehamn

Det fria företagandet i den moderna socialistiska ekonomin på Åland innebär att man från första dagen kan utnyttja stödsystemen för att få firmans kick-start finansierad av skattebetalarna istället för att riskera egna pengar. Det handlar bara om att få kontakt med rätt tjänstemän på landskapsregeringen.

För att öppna det nya cafét ”En trappa upp” i Mariehamn förordar näringsavdelningens byråchef Susanne Strand totalt €72 000 i Finnvera-lån från staten till företagsgrundarna Daniel Blomster, Niklas Karlsson och Rickard Swärd. Pengarna ska ges i form av att bolagsmännen får en tredjedel var i personliga företagarlån.

Cafét ska ha sin verksamhet i vad som tidigare var cafét Iwa.

Foto: Michael Burrows