Kategorier
Nyheter

Gränsen mot Sverige stängd fram till 14 juli, öppnas nu för nordiska och baltiska länder

Inrikesministeriet meddelar att Finlands regering beslutat att gränsen fortsatt ska hållas stängd mot Sverige och resten av världen fram till 14 juli. Däremot öppnar Finland gränserna mot Norge, Island, Danmark, Estland, Lettland och Litauen.

– Begränsningarna förlängs till den del de anses vara nödvändiga med anledning av det allvarliga hot som smittoläget medför, skriver inrikesministeriet i sitt pressmeddelande.

Fritidsresor med egna nöjesbåtar blir dock nu tillåtna utan gränskontroller, vilket gör det möjligt för svenskar att obehindrat komma till Åland och Finland med sina egna båtar i sommar. Resor för familjeskäl och personliga skäl tillåts också, liksom andra resor som politikerna anser vara ”nödvändiga” – så länge besökaren är bosatt inom EU, Schengen eller i Storbritannien.

– Målet är att, så snabbt som smittoläget det tillåter, möjliggöra resor utan begränsningar från Sverige till Finland. Situationen följs fortlöpande. De nära vänskaps- och handelsrelationerna är viktiga för Finland, och Sverige har en särställning i Finlands bilaterala samarbete, skriver inrikesministeriet.