Hambrudd beviljar budget på €25 000 för online-seminarium om social hållbarhet

I ett nyligen taget beslut ger utbildningsminister Annika Hambrudd (C) totalt €25 000 av skattebetalarnas pengar i budget till ett seminarium landskapsregeringen kallar ”Dialog 2021” och bedrivs i samarbete med Högskolan på Åland. Presentationerna kommer att ske online och ämnet är ”social hållbarhet”.

Bland föreläsarna finns biträdande rektor Anna-Lena Groos Ålands yrkesgymnasium, företaget Ifous, psykologen Gerda Kraemer och grundskolerektorn Clara Lindqvist.

Enligt utbildningsbyrån kommer kostnaderna i huvudsak att vara för föreläsarna och till en mindre del för teknisk support.

Hambrudd bestämde samtidigt att anta en offert från Öppna Högskolan för en fortbildning för grundskolelärare inom det nya ämnet ”religions- och livsåskådningskunskap” – till den nätta kostnaden av €1000 per timme.