Kategorier
Nyheter

Harry Jansson påminner Finlands riksdag om att Åland gillar att få EU-bidrag

En framtid där ingen människa jobbar och alla istället försörjs med bidrag – det är den sköna nya värld som inte bara landskapsregeringen, utan hela Europas politikerkår drömmer om och som snart ska bli verklighet. Och varför inte? Pengar finns ju gratis bara att trycka i Frankfurt och sedan köpa allt vad man vill ha. Arbeta kan någon annan göra.

I ett brev som vice lantråd Harry Jansson (C) skrivit till riksdagens förvaltningsutskott kräver landskapsregeringen bidragspengar till Åland, efter att man fått nys om att EU budgeterar stora summor för återhämtning efter pandemin.

”I takt med att EU får tillgång till nya budgetmedel måste Åland se till att stödprogram anpassas så de kan användas effektivt också i mindre autonomier som Åland”, skriver Jansson och fortsätter:

”För landskapsregeringen är det av stor vikt att kommissionen tar Ålands konstitutionella status i beaktande i såväl nya lagförslag som i arbetet med olika fonder och program.”

Jansson lovar landskapsregeringens lojalitet till vänsterideologin Agenda 2030:

”Landskapsregeringen följer bl.a. kommissionens olika initiativ inom området cirkulär ekonomi och EU:s genomförande av FN:s Agenda 2030. Ålands engagemang för hållbarhet med bland annat Utvecklings och hållbarhetsagendan för Åland är något som landskapsregeringen aktivt försöker lyfta internationellt och på EU-nivå. Landskapsregeringen stödjer statsrådets ambition om ett klimatneutralt Finland år 2035.”

I yttrandet till riksdagen skulle landskapsregeringen ge sina synpunkter på medlemskapet med EU. Ifjol förnedrades ålänningarna av EU-domstolen, som förbjöd den traditionella vårjakten på ejder med hänvisning till att det inte finns några biologiska skillnader mellan könen och att detta även gäller gudingar och ådor. Jansson väljer att inte nämna vårfågeljakten i sitt brev och undviker således att uppröra överstatliga makthavare. Istället tar han upp saker som är viktigare för LR:

”Ambitionen att främja rekryteringen av finländare till EU:s institutioner och ämbetsverk är god och det är ett bra sätt att garantera bättre förståelse för våra lokala förhållanden hos EU:s beslutsfattare. I det sammanhanget vill landskapsregeringen lyfta vikten av att arbeta för att även främja rekryteringen av ålänningar och finländare med goda kunskaper om självstyrelsen till EU:s institutioner.”

Konkret kräver LR bland annat att Åland ska ges en plats för sin representant hos kontinentens mest korrupta i Europaparlamentet och att LR ska få delta i en EU-konferens.