Kategorier
Nyheter

Hemlig mottagare fick €30 000 av Alfons Röblom (HI) för att göra ingenting

Landskapsregeringen är ständigt i jakt på nya klienter – oavsett om det rör sig om arbetslösa, företagare, föreningsfolk, jordbrukare eller alla andra som är intresserade av skattebetalarnas pengar. Alla har också sitt pris, och för en markägare i Eckerö var priset €30 000 av skattebetalarnas pengar i ersättning för att göra ingenting.

På utvecklingsminister Alfons Röbloms (HI) order betalas summan ut för att göra mark vid träsket i Storby i Eckerö till fredat naturskyddsområde. Orsaken som anges är att där finns skogsbevuxen myr och gammelskog.

Markägaren får fortfarande jaga på marken, men inte sätta upp jakttorn. Landskapsregeringen tar på sig kostnader för tillsyn och skötsel av marken.

Ålands Nyheter har begärt ut namnet på markägaren som får ta emot ålänningarnas pengar, men Miljöbyrån vägrar ge ut andra uppgifter än köpesumman – som också den var censurerad i början.