Kategorier
Nyheter

Hushållen står endast för en femtedel av avfallet som produceras på Åland

Enligt färsk statistik från Ålands Statistik- och Utredningsbyrå producerades det drygt 50 000 ton avfall på Åland under 2020. Av detta kom 15 000 ton från livsmedelsindustrin, 11 000 från hushållen och dryga 9000 ton från ”övriga tjänster och partihandel med avfall”.

Det är alltså endast en femtedel av allt avfall som kommer från hushållen. Hushållen har också minskat sitt avfall under de senaste åren, enligt statistiken.

Drygt hälften av avfallet tas om hand på Åland, medan resten skickas till Sverige och Finland, som tar emot 10 0000 – 11 000 ton var per år. Totalt 44 ton avfall skickades också från Åland till Togo i Afrika.

Den största kategorin avfall är animaliskt avfall och matavfall, som uppgick till nästan 17 000 ton.