Kategorier
Nyheter

Hovrätten: Nya Åland kränkte Tom Appelqvists ära och privatliv

Efter att de friats av tingsrätten bestämde sig några domare på hovrätten för att istället fälla den socialdemokratiska tidningen Nya Ålands journalist Annica Lindström och dåvarande chefredaktör Jonas Bladh för ärekränkning och spridande av information som kränker privatlivet. Bägge fick lite böter som straff.

Artikeln hade rubriken ”Mörknar för sol- och våraren” och publicerades 1.3.2016 i Nya Åland. Artikeln behandlade Tom Appelqvists liv och affärer i samband med att han utreddes som brottsmisstänkt, utan att hans namn nämndes. Däremot fanns det i artikeln en länk till ett reportage från Long Play med titeln ”Den här mannen är farlig”, där Appelqvist namngavs.

Landskapsåklagare Ina Johansson menade att Nya Åland hade kränkt Appelqvist genom att kalla honom ”sol-och-vårare”, samt att de kränkt hans privatliv genom att skriva om brottsmisstankarna mot honom och sedan länka till Long Play-reportaget där han namnges.

Tingsrätten hade tidigare frikänt journalisterna från anklagelserna, men domen överklagades till hovrätten.

Appelqvist krävde €50 000 plus €12 500 för lidande, samt ränta på pengarna. Han hade inte samtyckt till publiceringen av uppgifterna och hävdade också att de inte var sanna.

 

Gick själv ut offentligt med sitt privatliv

Bladh och Lindström försvarade sig i hovrätten med att de inte gjort Appelqvists namn tillgängligt genom att ha länkat till Long Plays reportage. I reportaget hade Appelqvist själv berättat frispråkigt om sitt giftermål, sexliv och sin frus hälsa.

”Publicerandet av de uppgifter som Appleqvist frivilligt lämnat och som redan publicerats i något annat medium överskrider inte det som kan anses vara godtagbart”, skrev försvaret i sitt bemötande.

Hovrätten menade istället att Lindström i sin artikel framfört uppgifter och antydningar som beskrivit Appelqvist som partner på ett ”synnerligen komprometterande sätt”.

”Att offentligt bli kallad sol-och-vårare är ägnat att orsaka skada eller lidande för den kränkte och utsätta denne för missaktning.” skriver hovrätten i sin dom och fortsätter med formuleringen:

”Det har inte framkommit att Appelqvist skulle ha gett sitt samtycke till att exakt de nu aktuella uppgifterna och antydningarna publiceras. Följaktligen har uppgifterna och antydningarna publicerats obehörigen.”

Lindström och Bladh dömdes också för ärekränkning i och med att Appelqvist beskrivits som ”sol-och-vårare” i artikeln. Hovrätten konstaterade att uppgifterna och utredningarna i Lindströms artikel ändå varit sanna. 

 

Oeniga domare

Hovrättsdomarna Lea Rosa Pohjola, Erkki Reijonen och Camilla Mäkinen dömde Bladh till knappt €700 i böter och Lindström till €1200 i böter. De ska tillsammans ersätta Appelqvists advokater €2200.

Hovrättsdomaren Mikael Bomström var av annan åsikt än sina kollegor och krävde att åtalen skulle förkastas:

”Man kan inte utan vidare säga att informationen som återfinns på en webbsida som någon länkat till är tillgängliggjord på en annan webbsida genom publicerandet av länken”, skriver Bomström i sitt föredragande.

Bomström fastslog – i strid med sina kollegors uppfattning –  att Nya Ålands artikel inte varit ägnad åt att skada eller orsaka lidande för Appelqvist, varken genom att kränka hans privatliv eller ära.

2 svar på ”Hovrätten: Nya Åland kränkte Tom Appelqvists ära och privatliv”

Stängt för kommentering.