Kategorier
Nyheter

Insändare: Åland behöver ingen marinette i riksdagen

Den finska riksdagen debatterarar EU:s gigantiska stödpaket på 750 miljarder euro.

I lagtinget debatterade vi vad Åland skulle göra med de pengar, som pytsas till Åland. I mitt anförande tog jag dock upp de felaktiga principerna för stödet. Finland får 2 miljarder euro och betalar för 6.

Ålands riksdagsman Mats Löfström skrev på sin facebook-sida:

”Fonden är ju helt utformad som så att man utgår ifrån vem som drabbats värst av Covid-19 samt BNP nivå. Det är ju en schablon, inte har det varit några förhandlingar… Det var Finland, Sverige, Danmark, Holland och Österrike som drog det lasset. ”

Avsikten var att stöda länder som fick ekonomiska problem av coronan. När EU förhandlade i somras så presenterade media mest fördelningen mellan lån och bidrag.

Sverige, Danmark, Nederländerna och Österrike ville öka andelen lån och kallades ”snåljåparna” av våra manipulativa media.

En tredjedel av stödpaketet baserades sedan på nedgången i BNP för åren 2020-2021, inverterat värde av BNP-per capita och befolkningsandelen. Många media skrev bara BNP/capita, vilket är fel. Länder med högre BNP/capita får mindre stöd.

 

”När såg vi senast en turist från Spanien på Åland?”

 

Två tredjedelar av stödpaketet baseras på arbetslösheten 2015-2019, samma inverterade BNP och befolkningsandelen.

Finland, som har högt BNP får en koefficient om 0,75 – medan de som låg under 82% av BNP-medeltalet får koefficienten 2,85 – alltså 4 gånger mer.

Stödet skulle ges till länder, som drabbats av Coronan, vilket media och Ålands riksdagsman försöker lura i oss, men ges i huvudsak till de länder som redan före Coronan hade hög arbetslöshet och låg BNP / capita. Detta har inget att göra med Corona.

Om Finland hade fått stödpaket enligt invånarantal, så hade Finland fått 6,4 miljarder istället för 2,2.

Sverige och Österrike, som drabbats hårt av Coronan får 0,7% av BNP i stöd/lån medan Spanien får 3,3%, Portugal 4,2% och Grekland 5,4%. Detta ”glömde” media att berätta då de kallade dem för ”snåljåpar”.

Uppgifter finns på EU:s hemsidor, men de är svåra att hitta och förstå, vilket demokratiunderskott EU dras med.

I riksdagen argumenterar SFP med att 60% av Finlands export går till EU. Om Ålands riksdagsman tror på detta, så rekommenderar jag honom att göra hemläxan före omröstningen och samtidigt tar reda på hur stor del av Finlands /Ålands export går till Portugal, Spanien och Grekland. Hur ser strömmen med turistpengar ut mellan Finland och dessa länder? När såg vi senast en turist från Spanien på Åland?

EU:s princip av fördelning och ansvar verkar går enligt den gamla kommunistiska principen: Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Är det dessa kommunistiska principer som Ålands riksdagsman Mats Löfström vill stöda i riksdagen?

Mot bakgrund av att EU:s oklara finansiering av det gigantiska stödpaketet, den obefintliga dialogen med medborgarna och stödet till länder med svag ekonomi före Coronapandemin börjar vi från Åländsk Demokrati att fundera på om vi inte borde på att genomföra en folkomröstning om ett fortsatt EU-medlemskap. Det är inte bara jaktfrågorna och regler om elbussar och andra direktiv, som irriterar ålänningarna.

Vi hoppas att Ålands riksdagsman gör sin hemläxa och röstar emot detta stödpaket så att EU får smaka på ålänningarnas egensinne. Vi behöver ingen marinette i riksdagen!

Stephan Toivonen

F.d. riksdagskandidat