Kategorier
Nyheter

Insändare: Ålänningarna har sett hur förödande mångkultur kan vara

I torsdagens tidning kan man läsa att landskapsregeringens specialsakkunnige med inriktning på integration, Helena Flöjt Josefsson (S) menar att Åland har resurser och goda möjligheter att ta emot flyktingar från Afghanistan.

Möjligheterna bedöms som goda på basen av att vi påstås behöva inflyttning och att hälften av kommunerna har erfarenheter av flyktingmottagande.

Den inflyttning som Åland möjligen kan vara i behov av är ju olika former av spetskompetenser. I det läget vi är idag, med den arbetslöshet vi har, är det av yttersta vikt att inflyttare har en plats på arbetsmarknaden. I annat fall kommer vi att belasta vårat redan hårt belastade välfärdssystem ytterligare, människor hamnar i utanförskap och alla blir förlorare i slutändan.

Att staten ersätter kostnaderna för kommunerna i 4 år förändrar inte det faktumet.

 

Nina Fellman (S) skriver i en insändare att hon antar att det finns en tyst majoritet som förespråkar vad hon anser är solidaritet och humanism, men att dom i motsats till flyktingkrisen 2015 tiger nu, och anledningen till detta är enligt Fellman det hårdare debattklimatet.

En annan mindre fantasifull analys kommer här: Folk har sett vad som har hänt i de länder som har gått in för det förödande experimentet som heter mångkultur. Det är inte ett dugg konstigt att det inte hörs lika många röster för ett flyktingmottagande idag som för 6 år sedan. Det är det självklara beviset för att folk har lyckats göra en konsekvensanalys. Solidaritet och humanism är inte att utsätta sina och andras barn för en eskalerande våldsspiral.

Jag säger inte, och har heller aldrig sagt att vissa etniska grupper är sämre än andra, vad jag däremot hävdar är det faktum är att vissa kulturer inte är fredligt kompatibla med vissa andra kulturer.

 

Enligt statistik från Ålands Statistik- och Utredningsbyrå så är arbetslösheten bland inflyttade betydligt högre än bland ålänningar. Gruppen jag själv tillhör, inflyttade svenskar, ligger ganska stabilt på en mer än dubbelt så hög arbetslöshet sett under en femårsperiod. Motsvarande siffra för inflyttade från länder utanför EU ligger på nästan fem gånger högre arbetslöshet än för ålänningar!

Det är anmärkningsvärda siffror. Dessa siffror säger mycket om hur vi har lyckats med vår integration, och inte kan man dra slutsatsen att vi har resurserna som krävs för ett lyckat flyktingmottagande. På den här punkten är vi faktiskt inte så duktiga som vi tror.

De flesta länder i Europa som har försökt sig på att bygga mångkulturella samhällen har drabbats hårt på flera punkter. Att tro att Åland skulle klara av det som alla andra misslyckats med är inget annat än ren hybris. Åländska politiker ska se till Ålänningarnas bästa.

Tack för ordet,
Stellan Egeland
Obunden Samling