Kategorier
Nyheter

Insändare: Det finns fortfarande frågetecken om corona-vaccinet

Hur stort får det moraliska, sociala och politiska trycket vara medierna och politiker sätter på befolkningen angående vaccinering? Denna fråga ställde jag mig när jag läste Ålandstidningen i fredags. Det börjar redan i rubriksättningen i tidningen, där man använder ordet ”vaccinmotståndare”. Jag tycker det är generaliserande eftersom inte alla som ställer sig kritiskt till den nya typen av vaccin inte per automatik är vaccinmotståndare. När jag sedan läste professor Mika Salminens (THL) uttalanden blev jag dock en smula förvånad över hans tvärsäkerhet då han säger att ”…alla samtliga skeden som normalt ingår i beprövningsprocessen är gjorda i samma mängd med andra vacciner…” eller ”Jag tar hellre den lilla risken med vaccin än att med ganska stor säkerhet får corona inom fem år.”

Nu är jag inte expert i området men genom en titt på utlåtandet europeiska myndigheten EMA som godkände detta vaccin från BioNtech / Pfizer kan man läsa på sidan 4 avsnitt 4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner i produktresumé bland annat följande: ”Inga interaktionsstudier har utförts”. Jag tycker detta är en ytterst viktig poäng.

Vidare på sidan 18 står:

”För att bekräfta effekt och säkerhet för Comirnaty (namnet för covidvaccinet) ska innehavaren av godkännandet för försäljning lämna in den slutliga kliniska försöksrapporten för den randomiserade, placebokontrollerade observatörsblindade studien C4591001 i December 2023”.

Därför fick detta vaccin bara ett villkorligt godkännande.

Vid landskapets presskonferens för några veckor sedan om vaccinet medgav vår landskapsläkare Knut Lönnroth följande frågor som är fortfarande öppna:

  • Finns det allvarliga men mycket ovanliga biverkningar?

  • Hur mycket påverkas risken för symptomfri infektion och därmed symptomfri smittsamhet?

  • Hur länge kvarstår skyddet?

  • Hur stor andel av befolkningen behöver vaccineras (och hur ofta) för att uppnå flockimunitet?

Nu ställer jag mig frågan hur Mika Salminen kan säga att han hellre ta den lilla risken med vaccin än att med ganska stor säkerhet får corona inom fem år då man ens inte vet hur länge skyddet räcker?

Redan idag rapporteras flera dödsfall i ett tidsenligt sammanhang med vaccineringen mot covid 19 från olika håll i världen. Jag påstår inte att detta skedde i ett direkt samband med vaccinet. Men jag hoppas man reder ut saken grundligt. I Norge har man därför ändrat sin strategi och avråder för tillfället att vaccinera personer som är mycket gamla och äldre människor med bakomliggande svåra sjukdomar.

Låt mig avslutande säga att vi här på Åland är fortfarande ganska lyckligt lottade då våra fallsiffror angående covid är låga och sjukvården inte visar en överbelastning. Låt oss därför vara tacksamma för alla engagerade människor vi har.

Tack för ordet
René Janetzko