Kategorier
Nyheter

Insändare: Öppet brev till ÅHS angående den tredje sprutan till riskgrupper

”Effekt, säkerhet och immunogenicitet för vaccinet har inte utvärderats hos immunsupprimerade individer, inbegripet de som får immunsuppressiv behandling. Effekten av Comiraty kan vara lägre hos inmunsupprimerade individer. 

Varaktigheten för vaccinets skyddseffekt är okänd eftersom den fortfarande håller på att fastställas i pågående kliniska prövningar”.

Detta är citat från Fass för vårdpersonal.

Ålands Hälso- och Sjukvård (ÅHS) låter meddela i Ålandstidningen den 1 oktober, att nu kan utsatta grupper få en boosterspruta, alltså nummer tre. De skriver så här:

”Om du har kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas du att ta en tredje dos coronavaccin, dvs du har

  • transplanterade organ
  • transplanterade stamceller
  • svår eller medgödd immunbrist
  • cancer som behandlas med immunnedsättande medicin
  • autoimmunsjukdom som behandlas med immunnedsättande biologiska läkemedel eller JAK-blockerare
  • svår kronisk njursjukdom eller om du går på dialys
  • långt framskriden eller obehandlad HIV
  • annan svår immunbrist som bedömts av läkare”.

Hur har ni på ÅHS kommit fram till att just dessa grupper bör ta en tredje spruta, när det står klart och tydligt i Fass för vårdpersonal att effekten och säkerheten av vaccinet inte har utvärderats för de här människorna? Jag utgår ifrån att man i Finland och på Åland har en motsvarighet till Sveriges Fass. Konstigt vore det annars?

Ni vill börja med att ge en tredje spruta, till de grupper, som förmodligen inte ens borde ha fått de två första. Hur tänker ni kring det här? Egentligen. Hur tänker ni? Det är mycket här som inte stämmer, som inte är logiskt. 

Varaktigheten av vaccinets skyddseffekt är okänd, står det i svart på vitt. Det pågår fortfarande kliniska prövningar. Borde man inte vänta tills dessa är klara och utvärderade innan man alls börjar vaccinera? Och speciellt dessa redan utsatta grupper? Hur kan ni vara säkra på att vaccinet inte skadar dem? Ger dem allvarliga biverkningar eller i värsta fall dödar dem?

Texten högst upp är direktcitat från Sveriges Läkar-FASS, eller FASS för vårdpersonal som den heter på internet. Här finns all information om samtliga läkemedel och vacciner. Vid tveksamheter huruvida en läkare kan skriva ut ett visst läkemedel till en patient, så kollar han upp det här. Kontraindikationer, biverkningar, med mera.

Jag sökte på Pfizers vaccin, Comirnaty och gick sedan in under rubriken ”Varningar och försiktighet”. Vem som helst kan gå in där och läsa själv, vilket jag varmt rekommenderar

Britt Nyman