Kategorier
Nyheter

Insändare: Vilka alternativa mediciner erbjuds på Åland för de som insjuknat i Covid?

Med stort intresse läste jag artikel ”Så vårdas en covidpatient” i Nya Åland den 4 januari där man kan läsa överläkare Mats-Ola Mattsons beskrivning över hur det kan gå till i ett hypotetiskt fall.

Det är ju syresättningen, som normalt är problemet och vården är därför ”olika former av syrgasmaskiner”.

Vid svårare fall används ventilatorer och respiratorer.

Jag sökte med förstoringsglas efter behandlingsalternativ, men det enda jag kunde finna var kortison. Inget specifikt för Covid-19. Man verkar ge syrgas och hoppas på det bästa.

Jag förstår väldigt bra att patienterna vill och behöver få syretillskott. Minns när jag själv kom in via akuten för en tid sedan med svåra andningsproblem och fick syretillskott vilken lättnad det var att kunna andas normalt igen. Jag fick syretillskott dygnet runt, men jag förstod att detta inte skulle bota mig. Det gjorde läkarteamet på annat sätt. Fråga inte mig vad de gjorde, men efter några dagar så kopplade en sköterska bort syreslangen, som jag nästan hade blivit kompis med. De var inte fråga om Covid-19.

Jag har förstått att covidpatienter i EU eller på Åland normalt inte kan få Oxiklorin (Hyrdoxicloroqine) eller Ivermektin (den så kallade hästmedicinen, även om hundratals miljoner människor också använder det. I mindre doser.)

Min första fråga till överläkare Mats-Ola Mattson är att om jag som patient uttryckligen framför önskemål om att få tillgång till dessa mediciner har en möjlighet att få någon av dessa? Och i andra hand undrar jag om det då inte finns andra alternativa mediciner att tillgå om man insjuknar i Covid-19? Vad jag kan se så är det ganska många som insjuknar i nuläget.

Enligt fritänkare på Internet kan inte Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (FIMEA) stoppa de som vill använda godkända mediciner för annan användning än deras huvudsakliga användning. Likt Oxiklorin för vissa reumapatienter.

I artikeln framgår att Ålands Hälso- och Sjukvård (ÅHS) har deltagit i en studie med användningen av Tocilizumab tillsammans med Åbo. Det finns många studier på gång när det gäller de ovan nämnda läkemedlen och vad jag har hört bör det finnas studie även i Finland, om den inte är avslutad.

Så min tredje fråga är vilka möjligheter finns ett för ÅHS att delta i någon sådan studie så att de ålänningar som vi kan delta ifall de smittas av Covid-19? Personligen skulle jag i alla fall gärna delta ifall jag smittades av Covid-19.

Stephan Toivonen