Jackpot! Konsulter får över €80 i timmen av Annika Hambrudd – totalt över €50 000

Hur mycket är någon som är en kulturmiljökonsult värd att få i lön? I runda slängar €80 i timmen. Är det med eller utan moms? Vem bryr sig – pengarna kommer ju från skattebetalarna.

Kulturminister Annika Hambrudd (C) har bestämt att det svenska konsultbolaget KMV Forum ska få närmare €50 000 – €60 000 av skattebetalarnas pengar för att starta ”ett flerårigt projekt för att utveckla landskapsintressen för kulturmiljövård på Åland”.

Detta som en del av landskapsregeringens firande av att Åland varit en autonom del av Finland i 100 år. Enligt minister Hambrudd uppfyllde anbudet från KMV Forum alla kriterier inom ”integrerat kulturmiljöarbete”, kommunikation och förankring, samt regeringens vänsterideologi ”hållbar utveckling”.

Mycket konkret finns det inte som konsulterna ska göra, istället presenterar landskapsregeringen diffusa – för att inte säga flummiga – funderingar om att ”presentera geografiskt avgränsade landskapsrum med höga kulturhistoriska värden”.