Kategorier
Nyheter

Jordbruksbyrån ger €300 000 i bidrag till bonde för fruktlager

Äppelodlaren Simon Lindblom får närmare €300 000 i bidrag av landskapsregeringen och EU för att bygga ett lager i form av gaskammare för förvaring av frukt, där syrehalten är avsevärt lägre än i vanlig luft.

Kammaren kommer att kosta åtminstone €726 000 att bygga enligt ansökan från Lindblom, som delvis finansierar investeringen med ett lån på €423 000 från Ålandsbanken. Landskapsregeringen har också beviljat ett räntestöd på €77 000 av skattebetalarnas pengar, som går direkt till bankirerna.

Räntestödet, tillsammans med bidragen på €184 000 från landskapsregeringen och på €105 000 från EU innebär att Lindholms lager till hälften finansieras av skattemedel. Enligt beslutet fattat av jordbruksbyråns chef Sölve Högman kommer investeringen att ge bättre hållbarhet för frukt, stabilisera priserna och säkra leveranserna till den lokala livsmedelsindustrin.