Kategorier
Nyheter

Knivrånare i Mariehamn dömdes till fängelse – igen

En åländsk man dömdes till 2 års och 4 månaders ovillkorligt fängelse för två knivrån i Mariehamn. På grund av det nedmonterade rättsväsendet var mannen på fri fot för att begå brotten i somras, trots att han så sent som i april i år hade dömts till över ett års ovillkorligt fängelse.

En åländsk man dömdes till 2 års och 4 månaders ovillkorligt fängelse för två knivrån i Mariehamn. På grund av det tandlösa rättsväsendet var mannen på fri fot för att begå brotten i somras, trots att han så sent som i april i år hade dömts till över ett års ovillkorligt fängelse.

Åklagaren yrkade på att Kenneth Lönnblad skulle dömas för straffbart bruk av narkotika, snatteri av en cykel, samt knivrånet på Första Apoteket i juni i år och knivrånet på Mathis-Punkten i augusti i år. Åklagaren krävde också att Lönnblads straff skulle skärpas på grund av hans omfattande tidigare brottslighet.

Nekade till bägge rånen

DOKUMENT

Ålands tingsrätt R 19/181

Lönnblad erkände det ena narkotikabrottet, men bestred det andra och menade att drogerna som hittats i hans väska hade satts dit av någon annan. Han medgav stöld på apoteket, men nekade till rån. Enligt Lönnblad hade han bara hållit i kniven och inte hotat med den. Han hade slängt bort kniven efter att han kommit över läkemedlen från hyllan. Lönnblad nekade också till snatteri av cykeln och sade att han inte mindes händelsen.

För händelsen på Mathis-Punkten nekade Lönnblad till rån, men medgav stöld och olaga hot. Eftersom ett annat kassabiträde än hon han hotade hade lämnat över pengar till honom menade försvaret att det inte kunde räknas som rån.

 

 

Greps på bar gärning

Tingsrätten behandlade först det ena narkotikabrottet. En väska innehållande lite hasch hade hittats på bussplan och lämnats in till polisens hittegodsavdelning. Väskan visade sig tillhöra Lönnblad. Han menade själv att väskan varit på vift ett tag hos olika bekanta och att haschet måste ha hört till någon annan. Tingsrätten tyckte att den historien var ”väldigt osannolik” och dömde Lönnblad för straffbart bruk av narkotika.

Rånet på Första Apoteket i Mariehamn hade fångats på övervakningskamera. Lönnblad kommer in i apoteket iklädd en huvtröja och tar fram kniven redan i vindfånget. Han går raskt fram för att komma åt medicinerna och på filmen syns hur han viftar med armarna medan han håller i kniven. Sedan står han bakom apotekarnas disk och söker en stund, tills polisen kommer och griper honom.

En apotekare vittnade i rätten att personalen sett honom stå utanför apoteket en stund, före han kom in med raska steg. En kollega hade ropat ”Stopp!” utan att det hjälpt. Kollegan lade märke till att Lönnblad hade en kniv. Apotekaren försökte lugna kunden han hade och ringde till polisen. Lönnblad hade bett om ursäkt för sin gärning och apotekaren trodde inte att Lönnblad skulle ha varit kapabel till att göra något med kniven. Apotekaren misstänkte att gärningen berodde på abstinens för medicinerna.

 

Höll upp kniv mot apotekare

Lönnblad själv hävdade att han haft kniven med sig enbart för att kunna hota med att skada sig själv när polisen skulle komma, för att få mer tid på sig att sluka så mycket som möjligt av läkemedlen på plats. Han sade att han inte haft något syfte att hota eller skada någon människa.

Ur övervakningsfilmen framgick dock att han hållit upp armen med kniven mot apotekaren, men att apotekaren inte sett det då Lönnblad stod bakom en mellanvägg. Tingsrätten gav inte mycket för förklaringen att Lönnblad skulle ha haft kniven med sig endast för att skada sig själv och han dömdes för rån.

Gällande snatteriet av en cykel hade två vittnen sett Lönnblad försöka sno en låst cykel vid ÅHS. Han hade inte lyckats komma längre än runt 100 meter och växelhuset hade förstörts när han försökt cykla. Tingsrätten dömde Lönnblad för snatteri.

 

Rånade snabbköp

Det allvarligaste åtalet gällde rånet på Mathis-Punkten i Mariehamn. Även denna gång användes film från övervakningskameran som bevis. Ur filmen ser man Lönnblad ställa sig som kund vid kassabandet för att köpa en godispåse. Han lägger fram sin hand med kniven på kassabandet framför kassabiträdet och hon ryggar tillbaka. Lönnblad går in bakom kassan och biträdet smiter undan. Ett annat biträde kommer dit och kör bort honom från bakom kassan. Hon går därefter själv bakom kassan och öppnar den. Strax därefter kommer Lönnblad tillbaka och hon överräcker sedlar till honom och schasar bort honom. Kunderna som står precis bredvid visar sin likgiltighet till händelsen.

Det första kassabiträdet vittnade i rätten om hur Lönnblad kommit in och verkat påverkad. Hon hade hållit särskild uppsikt över honom när han rörde sig i butiken. När han satte godispåsen på bandet sade han att han ville ha pengar. När hon bad honom om att betala hade han tagit fram kniven och sträckt fram den mot henne. Hon hade blivit rädd för kniven och tryckt på alarmknappen i panik. Lönnblad hade tagit sig in bakom kassan och hennes kollega hade kommit dit och tagit över situationen. Kassabiträdet berättade att hon inte klarade av att jobba kvar på butiken efter rånet. Hon hade haft ångest varje dag och blivit sjukskriven ett tag.

 

Kniv rån
Kniven som användes vid rånet av Mathis-Punkten
Rånbytet som beslagtogs av polisen

 

Hundra euro i rånbyte

Hennes kollega berättade att hon stått vid frysdisken när hört biträdet ropa att Lönnblad hade en kniv. Kollegan hade känt igen Lönnblad och misstänkte på hans blick att han var påverkad. Hon hade uppmanat honom att gå bort från kassan och han hade bestämt sagt att han inte går utan pengar. Han hade ändå sedan gått bort från kassan och hon hade ställt sig dit. När han en stund senare kom tillbaka gav hon honom €100, eftersom hon tänkte att situationen skulle eskalera ifall hon inte samarbetade. När Lönnblad fick rånbytet hade han bett om ursäkt och stuckit.

Lönnblad hävdade att han mindes händelsen dåligt, men att han inte hade tagit till våld ifall han nekats pengar. Han ville ha pengar för att köpa ångestdämpande medicin. Både pengarna och kniven påträffades i en bostad, där Lönnblad strax efter rånet greps av polisen. Kniven var en vass bordskniv för kött med två vassa piggar i spetsen.

Tingsrätten konstaterade att situationen som en helhet varit hotfull och allvarlig och att Lönnblad måste dömas för rån. Åklagarens yrkande om straffskärpning godkändes också av tingsrätten, med hänvisning till Lönnblads massiva tidigare brottslighet, som innefattar bland annat 23st stöld- och narkotikabrottsdomar under 2016-2017 samt 14 dylika domar under 2014.

 

Fräcka köpmän i tingsrätten

Kenneth Stefan Lönnblad, född 1985, dömdes till endast 2 års och 4 månaders fängelse för två fall av rån, två fall av straffbart bruk av narkotika och ett snatteri. Han ska ersätta kassabiträdet på Mathis-Punkten €1000 för hennes lidande och €2700 för hennes rättegångskostnader. Han ska också erlägga en brottsofferavgift på €80 till staten och betala några mindre summor för beviskostnader och ersättningar till vittnen. Lönnblad förpassas till Åbo fängelse för att avtjäna sitt straff.

Företaget Mathias Eriksson AB hade fräckheten att i rätten kräva nästan €3000 i ersättning för förlorade försäljningsinkomster då Mathis-Punkten höll stängt efter rånet. Tingsrätten förkastade de giriga köpmännens försök och godkände istället en ersättning på €1600, som Lönnblad ska betala till företaget för sjuklöner och vårdkostnader hans gärning orsakat.

Domen har inte vunnit laga kraft. Enligt domen kommer Lönnblad att förpassas till Åbo fängelse för förvaring. Huruvida så har skett är oklart.