Kategorier
Nyheter

Konsulter får ”tjuttontusen” av LR för att utreda havsberoende näringar

Landskapsregeringen godkände ett anbud från den svenska firman WSP för att utreda ”blåa ekonomiska sektorer”, som är nyspråk för fiske och andra havsberoende bäringar. För att utföra uppdraget krävde de internationella expertkonsulterna ”tjuttontusenniohundra euro” plus moms av skattebetalarna. Pengarna ska mest gå åt för att avlöna två konsulter och ta reda på hur de havsanknutna näringarna ser ut idag. 

Därefter ska konsulterna telefonintervjua centrala tjänstemän och företrädare för de havsberoende näringarna. Som exempel på företrädare ges den regeringsanslutna föreningen Ålands Näringsliv. Maximalt fyra intervjuer kommer att göras.

Efter att ha analyserat ska konsulterna ta fram ”tre visioner för en blå tillväxtstrategi”. Hela arbetet ska som mest ta tre månader att utföra.

Projektet betalas med pengar som landskapsregeringen plundrar från EU-fonder.