Kategorier
Nyheter

Kraftig ökning av sexualbrotten i landet under 2021: Polisen registrerade över 1800 våldtäkter

Finlands nationella kollaps är i full sving, vilket nu också syns tydligt i en kraftig ökning av den värsta sortens brott. Bland de främst bidragande orsakerna är att ideologiskt drivna domare inom landets rättsväsende konsekvent dömer lindriga straff till sexualbrottslingar – på grund av att de sympatiserar mer med gärningsmännen än med deras offer.

Polisen släppte idag sin statistik, vilken visar en enorm ökning av sexuella brott i landet som helhet under 2021. Totalt registrerades 5361 sexualbrott under fjolåret, vilket är nästan 1000 fler än under 2020. Totalt är ökningen alltså 20% och det beror inte heller på någon nedgång under 2020, som hade lika många sexualbrott som 2019.

Särskilt är ökningen i det värsta brottet – våldtäkt. Under 2021 utredde polisen över 1800 våldtäkter, vilket är ca 340 fler än de tidigare åren. De sexuella trakasserierna har också ökat med över 30% under fjolåret.

Sexualbrott mot barn har ökat med 16% eller 285 fler fall under 2020. De övriga sexuella brotten ökade med 20%.

Antalet rapporterade brott om våld i hemmet har legat på exakt samma nivå under 2019, 2020 och 2021, vilket ser ut att motbevisa medias förutsägningar om att hustrumisshandel skulle öka under covid-pandemin.

Polisen har också fått bukt på den enorma våg av utpressningsbrott som svepte över landet under 2020. Fallen av utpressning har minskat med 90%, från närmare 20 000 sådana fall under 2020 till runt 2000. Dessa siffror är i linje med hur det var 2019.

Egendomsbrotten sjönk generellt under 2021, särskilt stölderna minskade efter en topp under 2020.

Totalt har våldsbrotten ökat marginellt under 2021. Polisen registrerade drygt 36 000 fall av våldsbrott, varav misshandel utgör 34 000 av dessa brott. Antalet mord i landet ligger mellan 70-80 per år, vilket är färre än i Sverige – trots envisa rykten om det motsatta.

 

Tretton våldtäkter på Åland ifjol

På Åland har sexualbrotten varit för få till antalet för att kunna prata om någon trend i statistiken. Drygt 20 sexualbrott registreras om året av den åländska polisen. Under 2020 registrerades 10 våldtäkter på Åland, varav en skedde på allmän plats och de andra i privata bostäder. Under 2021 registrerades 13 våldtäkter på Åland, alla i privata bostäder.

Där polisen på Åland sett en minskning är antalet fall av misshandel, som sjönk från 143 fall under 2020 till 108 under 2021. Trafikbrotten fortsätter på en jämn nivå, med 600-700 fall per år.

De vanliga rattfyllerierna polisen registrerat under 2020 och under 2021 är ni huvudsak under påverkan av andra rusmedel än alkohol, medan de grova rattfyllerierna alltid varit under påverkan av alkohol. Totalt tar polisen runt 50 berusade förare om året, de flesta grovt rattfulla.