Kategorier
Nyheter

Lagkrav: Företag med fler än 50 anställda ska inrätta interna kanaler för att skvallra om bidragsfusk

Arbetet med att avveckla nationalstaten och göra befolkningen i Finland till undersåtar för Bryssel fortsätter – men nu byts morot till piska och det blir hårdare nypor för de företag som lyfter bidragspengar från EU.

Regeringen Sanna Marin (S) i Finland kräver nu på order från EU att alla privata företag med över 50 anställda ska inrätta kanaler för att deras anställda ska kunna skvallra om överträdelser mot Europeiska Unionens utgifter, understöd och statsstöd – kort sagt om bidragsfusk.

De personer som rapporterar om sådana överträdelser ska också få särskilt skydd mot repressalier – och det gäller enligt förslaget inte enbart om anställda, utan alla som inom sitt arbete får nys om fiffel, inklusive tidigare anställda, aktieägare, styrelseledamöter, praktikanter, underentreprenörer och många fler.

I praktiken går skyddet ut på att en visselblåsare inte ska få bli sparkad, nekad befordran, bli uppsagd i förtid, få sänkt lön, bli svartlistad eller på annat sätt drabbas av repressalier.

Men skyddet för visselblåsare som utlovas är svagt och lagkravet från EU-kommissionen och finska regeringen ser vid en närmare granskning ut att vara avsett för att främja korruption och bidragsfusk istället för att motverka detta. För att få skydd krävs det att en visselblåsare inte går ut i media eller offentligt och berättar om missförhållanden. Istället ska hon först rapportera om det till sin arbetsgivare och sedan till myndigheterna. Endast om arbetsgivare och myndigheter inte gör något ”inom rimlig tid” ska visselblåsaren få offentliggöra vad hon vet.

Landskapsregeringen meddelar via vice lantråd Harry Jansson (C) att de ser positivt på kravet, men menar att byråkratin kan bli för ”betungande” för de 17 företag på Åland som har mer än 50 anställda. Därför begär Jansson att landskapsregeringen fortsatt hörs medan Justitieministeriet bereder ett lagförslag i frågan.

Förutom privata företag med fler än 50 anställda, ska också företag som omsätter över €10 miljoner om året eller har verksamhet inom sektorer känsliga för penningtvätt eller finansiering terrorism också omfattas av kravet att upprätta interna rapporteringskanaler. Alla förvaltningsorgan inom offentlig sektor omfattas av kravet, förutom kommuner med färre än 10 000 invånare. För Ålands del är således Mariehamn den enda kommun som berörs.

EU räknar med att de förlorar €179 – €256 miljarder till korruption och bedrägerier och att skyddet för visselblåsare kan spara €5,8 – €9,6 miljarder av skattebetalarnas pengar per år.