Kategorier
Nyheter

Landskapet vill anlägga våtmarker för att förbättra tillgången på färskvatten

Vicelantråd Camilla Gunell (S) beslöt idag på en enskild föredragning att ge Fastighetsverket i uppdrag att förhandla med de privata ägare som har mark gränsande till Långsjön. Syftet är att köpa eller arrendera mark för att anlägga våtmarker och på det viset minska belastningen på landskapets dricksvattentäkter.

Bakgrunden är den akuta vattenbristen under sensommarens och höstens torka.

Enskild föredragning med Camilla Gunell

FOTO: Google