Kategorier
Nyheter

LR hyr in orkester för €100 000

Kulturminister Tony Asumaa (L) beslöt på en enskild föredragning att ingå ett avtal med Gävle Symfoniorkester för att uppträda fyra gånger på Åland under 2019 – 2020. Konserterna kommer att hållas under vår och höst. Orkestern ska i samband med besöken hålla aktiviteter för eleverna på Ålands Musikinstitut.

De fyra konserterna kommer att kosta Ålands skattebetalare knappt €100 000 och biljettintäkterna kommer även de att tillfalla orkestern.

Enskild föredragning med Tony Asumaa

Foto: Nikolaj Lund