LR kräver €5 000 000 av Finland för skadorna av nyårsstormen 2019

Stormskador Alfrida

Nyårsstormen 2019 – kallad ”Alfrida” – ödelade mycket skog och infrastruktur på Åland när den slog till och nu kräver landskapsregeringen att Finland ska betala ersättning för vad vädrets makter ställt till med.

Lantråd Veronica Thörnroos (C) skriver i anhållan till den finska staten att LR vill ha ett särskilt bidrag för att täcka de kostnader som den haft för att återställa elnätet och telefonnätet efter stormen. LR anser att det är Finlands skyldighet att betala 100% av kostnaderna – totalt €5 miljoner.

Thörnroos hänvisar till att det i självstyrelselagen står att bidrag ska betalas ut från staten till landskapet för att täcka kostnader efter en naturkatastrof.

”Landskapsregeringen konstaterar att stormen Alfrida var och ska klassificeras som en i självstyrelselagen avsedd naturkatastrof p.g.a. omfattningen av de skador som uppkom över hela Åland”, skriver lantrådet och fortsätter senare:

”Det var en händelse som aldrig tidigare hade inträffat i Finland och situationen var exceptionell.”

 

Kartan visar konstaterade stormskador på skog efter Alfrida

 

Stormen orsakade omfattande skador på elnätet och som mest var 14 500 personer utan elektricitet. Många fick vänta i flera dagar på att få tillbaka strömmen. Även telefonnätet drabbades, inklusive mobiltelefonnätet när basstationerna blev strömlösa. Telefon- och datakommunikationen låg nere på stora delar av Åland i upp till tre veckor.

Utav den åländska skogsarealen stormskadades 27 700 hektar, vilket är nästan en tredjedel av skogsarealen. Enligt Naturresursinstitutet skadades 10% av virkesförrådet, motsvarande avverkningen under 4-5 normala år.

”Aldrig tidigare har lika omfattande skador uppstått på samhällskritisk infrastruktur så som el- och telefonnätet. Sammantaget anser landskapsregeringen att ovan nämnda fakta visar att stormen Alfrida i detta sammanhang ska klassas som en naturkatastrof”, skriver Thörnroos i avslutningen.

Foto: Holger Ellgaard