Kategorier
Nyheter

LR säger skarpt nej till finska regeringens försök att tvinga på befolkningen vaccinations-pass

I tydliga ordalag motsätter sig landskapsregeringen Thörnroos försöken från den finska staten att påtvinga undersåtarna massövervakning i form av digitala vaccinationsintyg, så kallade ”covid-pass”.

I en proposition vill den socialistiska regeringen i Finland ta rätten att tvinga alla restauranger – även de på Åland – att diskriminera mot friska ovaccinerade genom att kräva vaccinationsintygen, samt till och med påtvinga intygen även när det inte finns några restriktioner i kraft.

”Landskapsregeringen motsätter sig möjligheten för berörda aktörer att använda coronapass när restriktioner inte är i kraft, att landskapsregeringen ska kunna förpliktiga aktörer att kräva coronapass samt att statsrådet ska kunna utfärda en förordning som förpliktar restauranger att kräva coronapass.”, svarar LR i brevet, som är undertecknat lantråd Veronica Thörnroos (C) och vikarierande hälsominister Annika Hambrudd (C).

De skriver att bevisen för att ”covid-pass” skulle minska smittspridning är svaga och att dessa skulle leda till en ”falsk trygghet”.

”Såväl på Åland som i hela Finland förekommer nu omfattande smittspridning mellan fullt vaccinerade personer. Förutsättningarna för att krav på coronapass skulle bidra till effektivt smittskydd har försämrats avsevärt. Ett sådant krav skulle kunna leda till en falsk trygghet”, skriver LR i brevet och fortsätter:

”Den enda tydliga teoretiska effekten av krav på coronapass skulle vara att ovaccinerade i viss mån skyddas mot att drabbas av smitta som kan leda till allvarlig sjukdom. Landskapsregeringen bedömer att det är orimligt att ställa krav på alla medborgare att visa hälsouppgifter vid besök till offentliga lokaler för att skydda det fåtal individer som inte vaccinerats.”

Landskapsregeringen skriver att nyttan av vaccinering är betydligt lägre än för äldre personer att de finska kraven på intyg för unga ned till 16 år leder till ”orimliga konsekvenser”:

”Även om nyttan av vaccin är avsevärt större än risken för skada också för yngre personer måste ett beslut att avstå vaccinering respekteras.”

Landskapsregeringen skriver också att det är ”oacceptabelt” att den finska regeringen skulle inkräkta på åländsk behörighet vad gäller begränsningar av restaurangers verksamhet.