Kategorier
Nyheter

Invandrare får ingå ”äktenskap” över telefon och videochat för att ta in fler anhöriga till Finland

DOKUMENT

HFD 1871:2020


HFD 2594:2020En pakistanier som tagit sig till Finland kunde hjälpa fler pakistanier få uppehållstillstånd genom att ingå ett falskt äktenskap över telefon och på så vis ta dem till Finland som anhöriga. Efter att migrationsverket satt stopp för bluffen skred istället aktivistdomare från Högsta Förvaltningsdomstolen in för att tolka lagen till invandrarnas fördel och förklara det falska äktenskapet för äkta:

”Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att makarna hade band till det land där äktenskapet ingåtts, där så kallade fullmaktsäktenskap är lagliga. Äktenskapet skulle enligt principen favor matrimonii preliminärt anses giltigt även i Finland.”

”Efter att ha bedömt den utredning som lämnats om makarnas samliv och andra frågor som hänför sig till bedömningen av äktenskapets varaktighet ansåg högsta förvaltningsdomstolen att makarna visat att deras syfte varit att börja leva familjeliv som gifta makar. I ärendet hade inte framkommit sådant som antydde att äktenskapet hade ingåtts på ett avvikande sätt i något annat syfte än för att leva familjeliv”, skriver HFDs domare Anne E. Niemi, Petri Helander, Juha Lavapuro, Kristina Björkvall och Outi Siimes i sin bedömning av fallet.

Nu måste Migrationsverket ta upp frågan igen. Telefon-”äktenskapet” ingicks 2013.

I ett annat ärende som behandlades samtidigt av samma domare hade två afghaner ingått ett falskt äktenskap via videolänk, med den ene i Finland och den andre i Afghanistan. Sedan hade de försökt få uppehållstillstånd med hänvisning till ”familjeband”.

Migrationsverket försökte stoppa även detta uppehållstillstånd, vilket överklagades. Domarna i HFD har blivit så djärva att de i sin dom låter förstå att de är fullt medvetna om äktenskapsbluffen, men att de ändå tvingar igenom att äktenskapet ska anses giltigt i Finland:

”Anknytningspersonen hade inte framfört något till sin person förbundet skäl varför hen inte hade kunnat resa till Afghanistan”, skriver HFD och fortsätter:

”Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att de motiveringar som makarna framfört för att ingå äktenskapet genom videoförbindelse inte var särskilt övertygande. Det att anknytningspersonen hade deltagit i bröllopsfesten som ordnats rätt snart efter vigseln ansågs i bedömningen ändå vara beaktansvärt.”

”Efter att ha bedömt den utredning som makarna lämnat om sin samlevnad och kommunikation ansåg högsta förvaltningsdomstolen att makarna med sina handlingar visat att deras syfte varit att som gifta makar leva familjeliv. I ärendet hade inte framkommit sådant som antydde att äktenskapet hade ingåtts på ett avvikande sätt i något annat syfte än för att leva familjeliv.”

Äktenskapet ska därför anses giltigt och Migrationsverket måste ta upp ärendet igen.