Kategorier
Nyheter

LR vädjar till svensk minister att befria ålänningar från kravet på negativt covid-test för inresa

Landskapsregeringen bestämde sig igår för att skicka ett brev till Sveriges regering för att begära att ålänningar ska beviljas undantag från kravet på negativt test för Covid-19 och kunna resa fritt till och från grannlandet. Brevet har adresserats till Sveriges inrikesminister Mikael Damberg (S) och Svenska Folkhälsomyndigheten.

Enligt nuvarande regler måste utlänningar som reser till Sverige uppvisa ett högst 48 timmar gammalt negativt testresultat. Landets socialistiska styre har undantagit asylinvandrare från kraven, så att kärnverksamheten inte störs för internationella människohandlare.

Ålands landskapsregering menar att testen förorsakar stora kostnader för ålänningar som måste resa till Sverige för arbete, studier eller viktiga familjeärenden – samtidigt som testkraven inte skyddar svenskar från smitta ändå.

Utav 472 som hittills testats på Åland för att kunna resa till Sverige var det endast två personer som hade viruset och de testades för att man ville se ifall sjukdomen gått över. Kostnaden för testerna har hittills varit €120 000.

Landskapsregeringen hänvisar också till att förekomsten av viruset nu är så låg på Åland att Sverige enligt EUs förordningar borde ge ålänningarna undantag från att behöva testa sig eller sitta i karantän.

Lantråd Veronica Thörnroos (C) och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson (M) skriver att det också är ett problem att Sverige inte gör undantag för de som redan haft Covid-19, då sådana individer fortfarande kan ge positiva utslag på tester, trots att de inte längre är smittsamma.

På bilden: Mikael Damberg, foto: GODL-India