Kategorier
Nyheter

Medlemmar i glopligan bakom inbrott i stall, veterinärklinik och apotek – flera döms till fängelse

Den så kallade ”glopligan” som under flera år härjat på Åland fortsätter nu sina härjningar som unga män. Med hänvisning till torkan på narkotika under coronatider, bröt de sig in i ett stall, på Smådjurskliniken och i Godby Apotek i jakt på produkter att bruka och sälja. Totalt stals droger för tusentals euro. Nu döms två av dem till ovillkorliga fängelsestraff, medan några nya rekryter kommer undan med villkorligt fängelse.

Hästar fick inte ha sina droger ifred

Natten mellan åttonde och nionde maj i år hade Johannes Åberg med hjälp av en kofot brutit sig in i stallet vid Granlunda Gård, där han stulit hästarnas droger. Samma natt hade han också brutit sig in på ridklubben Sleipner där han stulit €280 i kontanter, hästdroger och en spelkonsol. Åberg gick loss på inredningen med sin kofot och bröt upp två dörrar och två låsta skåp. Han skadade också en TV i lokalerna. Åberg erkände stölderna.

Sebastian Pentinsaari körde flyktbilen till och från bägge brottsplatser och lånade också ut sin kofot för inbrotten. Åklagaren ville se straff för medhjälp till stöld, men Pentinsaari nekade till brott. Tingsrätten gick på åklagarens linje och dömde bägge.

 

Fentanyl och Diapam lockade

I mitten av juni var det dags för en ny räd och Åberg tog Marcus Wall till kumpan för att bryta sig in i Smådjurskliniken i Godby. Pentinsaari var åter behjälplig med att köra flyktbilen och transportera stöldgodset, mot en ersättning på €20. I kliniken hittade de mängder av droger, annan medicinsk utrustning och €835 i kontanter som de lade beslag på. Bytet blev 220ml och 300 tabletter av läkemedlet Diapam, som innehåller ångestdämpande bensodiazepiner. De stal också Diazedor och Stesolid – innehållande samma narkotika. Förutom detta stals också mängder av läkemedel innehållande den smärtstillande opioiden Fentanyl, flera flaskor med midazolam, en flaska metadon, en flaska sömnmedel, en flaska buprenorfin och en flaska levometadon. Värdet på den stulna egendomen uppgick till €6600.

De stulna drogerna levererades till Alexander Ferreira. Enligt åklagaren var ligans syfte inte bara att själva använda drogerna, utan också att sälja dem. Åklagaren yrkade på straff för grovt narkotikabrott för Åberg och Wall och menade att fentanyl, metadon och levometadon är synnerligen farliga preparat. För Ferreira yrkade åklagaren på straff för penningtvätt eller häleri.

Åberg och Wall erkände stölden, men nekade till att ha tagit kontanter. De erkände också grovt narkotikabrott, men nekade till att de haft någon avsikt att sälja narkotika. Ferreira medgav innehav av narkotika, men nekade till brottsanklagelsen. Pentinsaari nekade till anklagelserna om medhjälp.

 

Inbrott skylldes på torka i ”coronatider”

En av ligans kunder stod åtalad för penningtvätt, efter att ha köpt en mindre mängd läkemedel för eget bruk, som han visste kom från inbrottet. Han bestred brott, men dömdes till €420 i böter för inköpet och bruket.

Polisen hade slagit till mot Ferreiras bostad och mot kunden och beslagtog droger härstammande från inbrottet. I polisförhör berättade Wall att de gjort inbrottet på grund av ”bristen på narkotika i dessa coronatider”. Hemma hos Ferreira hade ligan gått igenom stöldgodset och sorterat det.

Åberg hade i sitt polisförhör sagt att de eldat upp en del av stöldgodset som de inte kunde använda, men kunde inte berätta var eldningen skett. I polisförhör hade han berättat att han tänkt sig att Ferreira skulle sälja vidare av drogerna så att Åberg skulle tjäna en slant, men Ferreira hade dock blivit så dålig att han hamnat på sjukhuset efter att han botaniserat bland stöldgodset.

Tingsrätten dömde alla gärningsmän enligt åklagarens yrkanden.

 

Droger för €10 000 förstördes genom vårdslöshet

I början av oktober i år åkte duon Åberg och Wall till Finström igen, med siktet på Godby Apotek. Den här gången hade de Dennis Stråka som chaufför för flyktbilen. Efter att ha krossat ett fönster med en hammare kunde de tillsammans stjäla droger till ett värde på över €1200. De hade lämnat ett kylskåp öppet när de sökte igenom lokalen, vilket resulterade i att droger till ett värde av nästan €10 000 förstördes. Stöldgodset levererades till Walls stuga.

Åberg och Wall medgav stöld, men nekade till narkotikabrott. De nekade också till att ha lämnat kylskåpet öppet. Stråka medgav förfarandet, men nekade till brott.

På filmen från apotekets övervakningskamera syntes Åberg och Wall rusa mot hyllorna där apoteket tidigare förvarat narkotika, för att sedan söka igenom andra skåp och lådor inne i lokalen. Apotekaren menade att det var ytterst osannolikt att de skulle ha kommit åt någon narkotika, eftersom den förvaras på ett säkert ställe. Utredningen visade också att det inte funnits någon narkotika bland de droger som stulits. I polisförhör hade Wall berättat att de var ute efter bensodiazepiner.

 

Listiga stallägare prövade tingsrätten

Ägarna till Granlunda Gård försökte sig på en fint i tingsrätten och hävdade att inbrottet i deras stall orsakat dem ett sådant lidande att endast en inbetalning på €50 000 iskalla rakt in på kontot kunde motsvara deras besvär. En summa mycket större än vad som vanligtvis ges i skadestånd till offer för brott som våldtäkt eller misshandel. Tingsrätten begärde att stallägarna skulle presentera ett utlåtande från psykolog, men något sådant fanns inte ”på grund av coronaläget”. Tingsrätten konstaterade att rekommendationen är att €500 till €1000 kan ges i skadestånd vid stöld i en bebodd bostad och stallägarna fik därför nöja sig med €400 i ersättning.

Alexander Einar Ferreira, född 2001, dömdes för grovt narkotikabrott och penningtvätt till 1 år och 6 månaders fängelse. På grund av hans tidigare brottslighet och domar bestämdes straffet som ovillkorligt.

Sebastian Leo Johannes Pentinsaari, född 1995, dömdes för tre fall av medhjälp till stöld och ett fall av medhjälp till grovt narkotikabrott till 10 månaders villkorligt fängelse.

Dennis Ernst Henrik Stråka, född 2000, dömdes för medhjälp till stöld och medhjälp till narkotikabrott till 4 månaders villkorligt fängelse.

Marcus Clifford Wall, född 1993, dömdes för två fall av stöld, narkotikabrott och grovt narkotikabrott till 1 år och 10 månaders villkorligt fängelse.

Johannes Emanuel Åberg, född 1999, dömdes för fyra stölder, narkotikabrott och grovt narkotikabrott. Han dömdes även för att ha kört till skogs berusad, med flera passagerare i bilen samt för att ha farit fram med osanning i ett polisförhör. Hans straff blir 2 år och 2 månader ovillkorligt i Åbo fängelse.

Domen har inte vunnit laga kraft.