Kategorier
Nyheter

Mia Hanström (S) kräver mer pengar för invandring

Verksamhetsledare för vänsterföreningen Arbetarnas Bildningsförbund och Ålands Radios styrelseordförande Mia Hanström (S) krävde i tisdags i den socialdemokratiska tidningen Nya Åland mer av skattebetalarnas pengar till svenskautbildning för invandrare i skärgården. I insändaren skriver Hanström att invandrare i Kumlinge bara får 5 timmar skattefinansierad språkundervisning per person och vecka och menar att det inte är möjligt att lära sig svenska utan denna kurs, som hålls av Medborgarinstitutet, en organisation ledd av den socialdemokratiske politikern Siv Ekström.

Hanström kräver därför att landskapsregeringen avsätter mer pengar till ”nätverksmöten” i skärgårdskommunerna för att ”skräddarsy” språkundervisningen för invandrare. Den 59 år gamla Hanström är även verksamhetsledare för bidragsföreningen Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation, som hon fakturerar för sina tjänster via sitt aktiebolag i Kumlinge. Enligt organisationen lägger Hanström cirka 20 timmar i månaden på sitt arbete som verksamhetsledare och kostnaderna enligt budgeten 2017 för ”verksamhetsledare, styrelse och kontor” har varit €27 000.

I början av året beslöt vicelantråd Camilla Gunell (S) att ålägga skattebetalarna att betala €700 000 till AMS för kurser i svenska för invandrare. Därtill har Medborgarinstitutet beviljats €634 000 av skattebetalarnas pengar för ett språkprojekt för invandrare de kallar ”Flex-in”. Gunells ministerkollega, utbildningsminister Tony Asumaa (L), ingick i januari ett avtal med Medborgarinstitutet som garanterar åländska företag en sammanlagd bonus på €175 000 i skattefinansierad språkundervisning ifall de anställer invandrare istället för svenskspråkiga.